Bilant contabil la data de 31.12.2016

Document »

Nr. crt.

A
Denumirea indicatorilor


B
Cod rand

C
Sold la inceputul anului
1
Sold la sfarsitul perioadei
2
1 Active 01 X X
2 Active necurente 02 X X
3 Active fixe necorporale 03 36927 64087
4 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 04 3012857 3407827
5 Terenuri si cladiri 05
6 Alte active nefinanciare 06
7 Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an 07
8 Titluri de participare 08
9 Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an, din care: 09
10 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an 10
11 Total active necurente 15 3049784 3471914
12 Active curente 18
13 Stocuri 19 2048773 2431960
14 Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an 20
15 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 21 1583878 1818150
16 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent 21.1
17 Creante comerciale si avansuri 22 1583878 1818150
18 Avansuri acordate 22.1
19 Creante bugetare 23 11351 2171
20 Creantele bugetului general consolidat 24
21 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget 25
22 Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori 26
23 Imprumuturi pe termen scurt acordate 27
24 Total creante curente 30 1595229 1820321
25 Investitii pe termen scurt 31
26 Conturi la trezorerii si institutii de credit: 32
27 Conturi la trezorerie, casa in lei 33 15254 82011
28 Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie 33.1 509 141
29 Depozite 34
30 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta 35 13718 21654
31 Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie 35.1
32 Depozite 36
33 Total disponibilitati si alte valori 40 29481 103806
34 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 41
35 Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie 41.1
36 Cheltuieli in avans 42
37 Total active curente 45 3673483 4356087
38 Total active 46 6723267 7828001
39 Datorii 50
40 Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 51
41 Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 52
42 Datorii comerciale 53
43 Imprumuturi pe termen lung 54
44 Provizioane 55
45 Total datorii necurente 58
46 Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 59
47 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari 60 581199 431782
48 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent 60.1
49 Datorii comerciale si avansuri 61 424373 431782
50 Avansuri primite 61.1
51 Datorii catre bugete, din care: 62 526671 822963
52 Datoriile institutiilor publice catre bugete 63
53 Contributii sociale 63.1 381657 598031
54 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile 64
55 Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale, din care: 65
56 Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori 66
57 Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 70
58 Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent 71
59 Salariile angajatilor 72 723308 1126685
60 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse), din care: 73 4867 5562
61 Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1
62 Venituri in avans 74
63 Provizioane 75
64 Total datorii curente 78 1836045 2386992
65 Total datorii 79 1836045 2386992
66 Active nete = Total active - Total datorii = Capitaluri proprii 80 4887222 5441009
67 Capitaluri proprii 83
68 Rezerve, fonduri 84 305207 303671
69 Rezultatul reportat - sold creditor 85 3208285 4585555
70 Rezultatul reportat - sold debitor 86
71 Rezultatul patrimonial al exercitiului - sold creditor 87 1373730 551783
72 Rezultatul patrimonial al exercitiului - sold debitor 88
73 Total capitaluri proprii 90 4887222 5441009

Noutati

 • Portal spital

  PROGRAMARI ONLINE
  Vizualizare rezultate analize medicale efectuate si alte detalii medicale.

  Intra »

 • Donare de sange

  Nu trebuie sa fii doctor ca sa salvezi o viata! Doneaza sange!

  Spitalul Municipal Dorohoi organizeaza donare de sange la sediul unitatii in zilele de 07 si 21 martie 2019.

 • Asociatia
  "Sanatatea dorohoienilor"

  Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.). Practic in acest fel dumneavoastra transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul pe venit. Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta.

  Detalii »