Operator date cu caracter personal nr. 16115

 • image one
 • image two
 • image three
 • image four
 • image five

Chestionar de satisfactie a pacientilor

Puteti descarca si completa chestionarul de aici. Va rugam sa-l trimiteti la e-mail spitaldorohoi@gmail.com
Rezultatele chestionarului de satisfactie a pacientilor 30.12.2014    descarca
Rezultatele chestionarului de satisfactie a pacientilor semestrul I 2015    descarca
Rezultatele chestionarului de satisfactie a pacientilor semestrul II 2015    descarca
Rezultatele chestionarului de satisfactie a pacientilor semestrul II 2016    descarca

Criterii de internare:

- nasterea;
- urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
- boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare;
- bolnavi aflati sub incidenta art. 109, art. 110, art. 124 si art. 125 din Codul penal si in cazurile dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor spital;
- diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu sau spitalizare de zi.

Criterii de prioritizare la internare:

Internarea pacientilor se face fara discriminari legate de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, conditii sociale, optiuni politice sau antipatii personale.
1. Obligativitatea internarii urgentelor prin serviciul de garda.
2. Pacientii cu afectiuni cronice se interneaza conform listelor de asteptare existente, in limita contractului cu CAS Botosani.
3. Pacientii cu afectiuni care nu necesita supraveghere mai mare de 12 ore beneficiaza de spitalizare de zi in limita contractului cu CAS Botosani, in functie de domiciliul pacientului si de durata de spitalizare.

Criteriile de prioritizare a internarilor pentru pacientii inscrisi pe listele de asteptare sunt:
1. Unele afectiuni cu caracter de urgente medicale ce pot fi tratate in cadrul spitalului nostru, cu personalul si aparatura din dotarea acestuia.
2. Afectiuni cronice acutizate.
3. Afectiuni medicale decompensate.

Criterii de prioritizare la servicii medicale in ambulatoriu:

1. Urgente medico-chirurgicale.
2. Gravide.
3. Sugari.

Conditii de internare:

 • Copii   1 -   7 ani copie certificat de nastere
 •           7 - 18 ani adeverinta elev si bilet de trimitere M.F.
          18 - 26 ani adeverinta student si bilet de trimitere M.F.

 • Cardul de sanatate sau adeverinta inlocuitoare a acestuia.
 • Salariati - adeverinta de salariat cu specificatia nr. O.P. si data la care s-a efectuat ultimul virament la Fondul Asigurarilor de Sanatate.
 • Pensionari - ultimul cupon de pensie.
 • Someri - ultimul cupon de somaj sau copie dupa carnetul de somaj vizat la zi.
 • Beneficiarii de ajutor de somaj - adeverinta cu specificatia nr. O.P. si data la care s-a efectuat plata la Fondul Asigurarilor de Sanatate.
 • Persoanele peste 14 ani vor prezenta actul de identitate la internare.
 • La internarea in spital este bine sa aveti asupra dumneavoastra investigatiile recent efectuate, precum si biletele de externare in cazul in care suferiti de afectiuni cronice.
  Daca luati medicamente este bine sa le aveti asupra dumneavoastra pentru informarea cadrelor medicale.

  Informati medicii si asistentii despre toate alergiile de care suferiti!
  NU aduceti in spital obiecte de valoare!

  Conditii de externare:

  La externare va veti prezenta la medicul de familie cu scrisoarea medicala. Daca aveti nevoie de continuarea ingrijirii la domiciliu puteti contacta o firma specializata din aceasta lista.

  Drepturile si obligatiile pacientilor:

  DREPTURILE PACIENTILOR:
  Legea 46/2003, legea drepturilor pacientului

  Dreptul la informare asupra asistentei medicale:
  -pacientii au dreptul de a fi informati asupra serviciilor si metodelor terapeutice de care au nevoie si de posibilitatile spitalului de a le oferi;
  -au dreptul la adresabilitate libera la asistenta medicala, conform prevederilor legale;
  -pacientii au dreptul de a cunoaste identitatea, statutul profesional si calificarea celor care asigura servicii de sanatate;
  -pacientii au dreptul de a fi informati asupra facilitatilor de care dispune spitalul pentru asistenta personala, siguranta si confortul sau;

  Dreptul la ingrijire, ce include:
  -pacientii au dreptul la ingrijirea sanatatii la cel mai inalt standard, indiferent de statut social, varsta, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
  -respectarea perceptiilor in privinta bolii, ingrijirii si tratamentului;
  -posibilitatea de a lua decizii referitoare la ingrijirea lor in cunostinta de cauza, impreuna cu personalul medical;
  -au dreptul de a avea in apropiere si de a participa la ingrijirea lor un apartinator (o ruda sau o persoana apropiata) pe durata spitalizarii;

  Dreptul de acces la informatiile de natura medicala legate de persoana lor prin intermediul persoanelor din echipa medicala si al biletului de externare:
  -dreptul de a fi informati in legatura cu starea sanatatii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul si prognoza afectiunii;
  -informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-o maniera adecvata capacitatii lui de intelegere; in cazul cetatenilor straini, acestia au dreptul de a primi informatii intr-o limba oficiala sau prin intermediul unui traducator daca nu cunosc o limba oficiala;
  -au dreptul de a exprima liber opiniile cu privire la ingrijirile acordate in spital;

  Dreptul la intimitatea si confidentialitatea tuturor informatiilor personale si medicale:
  -informatiile medicale si identitatea pacientului sunt accesibile numai persoanelor care il ingrijesc in mod nemijlocit;
  -informatiile confidentiale sunt divulgate cu consimtamantul expres al pacientului sau in cazul cercetarilor penale;

  Dreptul de a fi informat cu privire la relatia pacient - spital:
  -informarea pacientului cu privire la reglementarile legale, inclusiv asupra tarifelor practicate pentru servicii;
  -au dreptul sa le fie respectate credintele, convingerile morale, culturale si religioase;
  -au dreptul sa fie tratati cu atentie, consideratie si profesionalism.

  Alte drepturi:
  - de a li se examina si rezolva plangerile intr-o maniera justa, eficienta, prompta si de a fi informati asupra rezultatului;
  - de a fi vizitati cu conditia respectarii programului de vizita stabilit de conducerea spitalului si de fiecare sectie in functie de specificul sau; pentru pacientii transportabili exista sala de vizita;
  - de a primi la cerere servicii religioase;
  - de a fi informati si de a lua decizii referitoare la efectuarea unor activitati de cercetare/invatamant care ii implica;
  - cand este necesara o interventie medicala de urgenta, iar pacientiisunt incapabili sa-si exprime vointa, consimtamantul poate fi presupus daca nu exista elemente exprimate anterior de pacient, care sa ateste refuzul consimtamantului;
  - in cazul pacientilor fara discernamant, consimtamantul este exprimat in scris de apartinatorul sau reprezentantul legal;
  - bolnavii care necesita investigatii sau consultatii suplimentare pot beneficia de aceste servicii;

  Comisia de etica urmareste respectarea drepturilor pacientilor in conformitate cu reglementarile in vigoare.

  OBLIGATIILE PACIENTILOR:


  -de a respecta regulamentul de ordine interioara al spitalului si al sectiei;
  -de a folosi cu grija bunurile ce ii sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil;
  -de a nu fuma in incinta spitalului;
  -de a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in spital;
  -de a informa personalul medical, cu privire la orice manifestare sau reactie la tratamentul sau medicamentele prescrise;
  -de a purta echipamentul de spital si de a nu parasi incinta spitalului in aceasta tinuta;
  -de a respecta regimul alimentar indicat de medic;
  -de a nu solicita efectuarea unor investigatii medicale care nu sunt necesare;
  -de a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfasurarea activitatii medicale;
  -de a pastra curatenia in saloane, sala de mese, coridoare;
  -de a avea o igiena corporala adecvata;
  -de a respecta unitatea sanitara, personalul medical si de ingrijire, precum si pe ceilalti pacienti;
  -este interzisa circulatia pacientilor in alte sectii decat cele in care sunt internati, cu exceptia cazurilor care necesita investigatii;
  -introducerea in institutie de aparatura audio-vizuala este posibila numai cu acordul medicului sef de sectie.

  Drepturile si obligatiile asiguratilor
  Cf. Legii 95/2006 actualizata
  Art. 229. - (1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza in conditiile prezentei legi.
  (2) Asiguratii au urmatoarele drepturi:
  a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
  b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
  c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia, cu exceptia situatiilor prevazute in Contractul-cadru;
  d) sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
  e) sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile impuse de contractul-cadru;
  f) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
  g) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
  h) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
  i) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
  j) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
  k) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
  l) sa beneficieze de dispozitive medicale;
  m) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
  n) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
  o) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
  p) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
  (3) Asiguratii prevazuti in Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de asistenta medicala gratuita, respectiv servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, suportate din fond, in conditiile contractului-cadru si din bugetele ministerelor si institutiilor respective, in conditiile platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
  (4) Personalitatile internationale cu statut de demnitar primesc asistenta medicala de specialitate in unitati sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sanatatii.
  Art. 231. - Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 230 sunt urmatoarele:
  a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
  b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
  c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
  d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
  e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
  f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
  g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii;
  h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, definite la art. 223 alin. (1).
  Art. 232. - (1) Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevazut de prezenta lege.
  (2) Pentru persoanele care au beneficiat de servicii medicale in conditiile alin. (1), furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa comunice CNAS datele de identificare ale acestora.
  (3) CNAS comunica la ANAF, trimestrial, pe baza de protocol, datele de identificare ale persoanelor prevazute la alin. (2) in vederea impunerii conform prevederilor Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se constata existenţa veniturilor asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.