Operator date cu caracter personal nr. 16115

  • image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five

Solicitarea informatiilor de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Hotararea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

Model - formular - tip cerere de informatii de interes public in baza Legii nr. 544/2001 Descarca

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea spitalului
www.spitaldorohoi.ro/legislatie.html
2. Structura organizatorica a spitalului
www.spitaldorohoi.ro/organizare.html
3. Datele de contact ale institutiei, respectiv sediul, numerele de telefon si fax, adresa de e-mail
www.spitaldorohoi.ro/contact.html
4. Gradul, numele si prenumele persoanelor din conducerea spitalului
www.spitaldorohoi.ro/conducerea.html
5. Regulamentul de organizare si functionare
www.spitaldorohoi.ro/regulamente.html
6. Regulamentul intern
www.spitaldorohoi.ro/regulamente.html
7. Declaratii de avere si de interese in conditiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare
www.spitaldorohoi.ro/declaratii.html
8.Anunturile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului, precum si conditiile de participare si cerintele specifice
www.spitaldorohoi.ro/concursuri.html
9.Bugetul de venituri si cheltuieli
www.spitaldorohoi.ro/buget.html
10. Bilantul contabil
www.spitaldorohoi.ro/bilant.html
11.Informatii privind derularea procedurilor de achizitii publice, planul anual al achizitiilor publice de la nivelul spitalului
www.spitaldorohoi.ro/achizitii.html
12.Programele si strategiile proprii
www.spitaldorohoi.ro/strategii.html
13.Contractul colectiv de munca la nivelul spitalului
www.spitaldorohoi.ro/regulamente.html