"CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN CLADIRILE SECTIEI CHIRURGIE SI SECTIE INTERNE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI"
Cod proiect 155558

UAT Municipiul Dorohoi anunta lansarea proiectului "CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN CLADIRILE SECTIEI CHIRURGIE SI SECTIE INTERNE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI" cod proiect 155558, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare, Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale, Componenta 1, REACT EU - Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluidele medicale, Axa Prioritara - Protejarea sanatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finantare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului
Este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investitii in dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate publica si imbunatatind accesul la serviciile medicale de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului
OS.1. Cresterea numarului de beneficiari de infrastructura medicala dotata (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii);
OS.2. Dotarea infrastructurii ambulatorii (inclusiv cu echipamente si dispozitive medicale destinate sectiilor suport care deservesc ambulatoriile);
OS.3. Imbunatatirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin cresterea starii de sanatate publica.

Valoarea totala a proiectului: 13,352,363.91 lei din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR REACT-EU 10,343,943.20 lei
Data inceperii proiectului: 01-11-2021. Data finalizarii proiectuluiL 31-12-2023

UAT Municipiul Dorohoi
Str. Grigore Ghica nr. 34, Dorohoi, Judetul Botosani
Tel. 0231610133, Fax: 0231611310, Email: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

Proiect cofinantat din fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va
invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene
sau a Guvernului Romaniei.Istoric

Realizat de Pr. Teodor Ghe. Ciurariu-Astefanoaiei

La inceputul epocii moderne, in cadrul procesului general de intensificare a activitatii industriale si comerciale pe teritoriul tarii noastre, populatia urbana creste apreciabil, impunand autoritatilor administrative o mai mare grija pentru ocrotirea sanatatii si o atentie sporita problemelor edilitar-gospodaresti.

Dupa 1821, populatia orasului Dorohoi, formata in majoritate din mestesugari, lucratori, negustori creste si ea, ajungand la 6049 locuitori in 1859, fata de 4430 locuitori in 1831. La cererea insistenta a cetatenilor se infiinteaza la Dorohoi, la 16 iulie 1827, farmacia "Hygeia"-prima institutie sanitara din aceasta localitate urbana.

Starea sanitara precara a populatiei impunea, insa, infiintarea si a unui spital la Dorohoi, resedinta tinutului cu acelasi nume. Apelurile locuitorilor la forurile superioare se intetesc dupa ce, la 31 ianuarie 1858, marele propietar dorohoian Mihail Stefanovici, doneaza suma de 500 galbeni si casele din Mihaileni pentru intretinerea unui spital in oras cerand doctorului Constantin Virnav, fiu al acestor locuri sa sprijine aceasta mareata opera de binefacere. De aceasta dorinta stringenta a obstei targului Dorohoi va tine seama Alexandru Ioan Cuza, primul domn al statului roman modern. Astfel, prin depesa telegrafica nr. 684 din 8 septembrie 1862, semnata de Carol Davila, se facea cunoscut conducerii orasului Dorohoi: "Cu ocazia unificarii serviciului sanitar, Maria Sa Domnitorul au intarit infiintarea a 15 paturi de bolnavi orasului de acolo."

Printr-o alta adresa, datata 6 martie 1863, semnata de acelasi Carol Davila, inspector general in Directia Serviciului Sanitar Bucuresti, se facea cunoscut ca "Spitalul ce s-a hotarit de guvern a se infiinta in acel oras urmeaza a se deschide chiar in anul acesta.... Va invit ca sa ingrijiti mai din vreme un local potrivit cu asezarea unui asemenea stabiliment de binefacere ce are a fi compus din 15 paturi, caci darea acestui local priveste in sarcina acelei onor municipalitati."

Pentru ca spitalul sa poata functiona de la 1 octombrie 1863, asa cum au stabilit forurile superioare, autoritatile locale, la recomandarea doctorului Sigismund Cherubach -medicul primar al districtului, au acceptat sa separe, din fondurile proprii, casele donate de d-na Ana Curt, care se aflau pe locul actualului spital. Ca spitalul si-a inceput activitatea la 1 octombrie 1863 rezulta si din adresa nr. 5596 din 16 august 1863 a Directiei generale a serviciului sanitar Bucuresti prin care se cerea conducerii orasului sa organizeze licitatie publica pentru aprovizionarea Spitalului din Dorohoi, "care se va deschide la 1 octombrie 1863", cu 15 stinjini lemne necesare pentru perioada 1 octombrie 1863-1 iulie 1864.

Pentru conducerea spitalului s-a infiintat o "Epitropie", care se ingrijea de dotarea si extinderea spitalului, cresterea numarului de paturi, ingrijirea corespunzatoare a bolnavilor internati, asigurarea personalului sanitar. etc.

La nivelul districtului, in virtutea Decretului domnesc nr. 682 din 25 august 1863, s-a infiintat "Comisia spitaliceasca" formata din prefectul districtului (judetului), presedintele municipalitatii, medicul primar al districtului si medicul orasului, care avea in atentie si spitalul nou creat in Dorohoi.

Primul medic al spitalului a fost doctorul Anton Sobotec (director al spitalului in perioada 01 octombrie 1863 14 aprilie 1868), care s-a confruntat cu foarte mari greutati in primii 5 ani de functionare a spitalului, reusind sa inlature unele din ele. In 1868 este inlocuit cu doctorul Vasile Mihailescu (director al spitalului in perioada 15 aprilie 1868-9 februarie 1905) care, de asemenea, a depus eforturi sustinute pentru consolidarea spitalului. Astfel, in 1869 spitalul se extinde cu 10 paturi, fapt ce a facut ca din 1872 sa fie incadrat un al doilea medic, secundar, dr. H. Blber. Din acelasi an, spitalul orasenesc devine spital judetean.

Spitalul este subordonat direct serviciului sanitar al judetului, in cadrul caruia functiona "comisia spitaliceasca ,ce se preocupa, in special de baza materiala a acestei insitutii sanitare." Din aceasta perioada avem un document prin care se solicita primarului un ajutor financiar pentru a remedia bucataria spitalului, distrusa "cu ocazia ploilor" si prin urmare nu se mai "puteau prepara bucate" pentru bolnavi. Tot din arhivele nationale avem un document cu "obiectele de inzestrare" necesare spitalului in care se solicita "imbracaminte, asternuturi, obiecte de lemnarie si alte lucruri necesare bunei functionari a institutiei".

Spitalul a fost implicat si in Razboiul de Independenta cat si in Primul Razboi Mondial.

In anul 1885 numarul paturilor creste la 30 din care 20 ale judetului si 10 ale comunei. In anul 1889 spitalul judetean functiona cu 50 de paturi, din care 20 intretinute din fondurile judetului si 30 din fondurile statului, acestea din urma ajungand la 18 mii lei anual. Evidenta utilizarii sumelor bugetare se tinea separat: sectiunea judetului si sectiunea statului. Tot cu cheltuiala statului se mai intretinea si un lazaret de pelagrosi, care functiona in general intre 10 mai si 10 august ale fiecarui an.

In ultimul deceniu al secolului trecut, spitalul continua sa functioneze tot cu 50 de paturi, din care 30 intretinute de stat. Din cauza reducerii subventiilor de la stat, lazaretul pentru pelagrosi a fost desfiintat un timp. Numarul bolnavilor spitalizati este insa in continua crestere. Astfel, in 1896, au fost spitalizati 1045 barbati, 637 femei, 48 baieti si 32 de fete.

Pe langa aceste internari medicul spitalului a mai tratat prin consultatii gratuite 3458 bolnavi. Vasile Mihailescu, medicul primar al spitalului, propune autoritatilorjudetului, in 1896, infaptuirea urmatoarelor masuri: construirea unui pavilion pentru bai, o camera mortuara izolata de cladirea spitalului, o ghetarie, imprejmuirea terenului, numirea unui medic secundar si sporirea numarului de ingrijitori. Aceste dorinte ale medicului de spital se vor infaptui abia in primele decenii ale secolului nostru, prin grija medicului primar al orasului, doctor N. Crivet. Sub indrumarea acestuia se amenajeaza un pavilion de boli contagioase pe langa spital, se doteaza serviciul sanitar cu aparatura necesara dezinfectiilor, se adopta noi masuri pentru combaterea bolilor contagioase, ingrijirea ambulatorie a bolnavilor din campul muncii, infiintarea unui spital cu 20 paturi pentru comunitatea evreiasca si altele.

In anul 1914, spitalul judetean Dorohoi era incadrat cu un medic primar, un medic secundar, 2 subchirurgi si o moasa supraveghetoare. Aceasta incadrare se va mentine si intre cele doua razboaie mondiale, desi numarul bolnavilor creste de la an la an. Medic primar intalnim acum pe D. Aronovici, director fiind Moisescu Ioan (1 noiembrie 1910-31 martie 1919).

Casele vechi in care functiona spitalul devenind necorespunzatoare,in urma demersurilor facute de organele locale, Ministerul Sanatatii Publice si Ocrotirii Sociale, a aprobat in 1926, suma de 7 milioane lei pentru construirea unui nou local. Astfel va fi construita actuala sectie de chirurgie.

Inca din septembrie 1926, a sosit in Dorohoi, arhitectul Ionescu din Ministerul Sanatatii care, impreuna cu primarul orasului, Stefan Scriban a hotarat punerea pietrei fundamentale a cladirii spitalului. Doctorul C. Vereanu (director al spitalului in perioada 1 aprilie 1919–31 ianuarie 1944), medicul sef al spitalului, in perioada 1926-1944, a depus eforturi sustinute pentru construirea noului local de spital, unde veneau sa-si caute sanatatea tot mai multi bolnavi. Constructia noului spital judetean a fost sprijinita si de poetul Ion Pillat, deputat de Dorohoi in Parlamentul Romaniei, vicepresedinte al Comisiei Deputatilor si apoi presedintele Consiliului Judetean Dorohoi.

Desi judetul si orasul au capatat un nou local, care va deveni sectia de chirurgie, spitalul judetean nu facea fata solicitarilor tot mai numeroase ale cetatenilor bolnavi din zona, datorita numarului mic de paturi si de medici ca si a conditiilor materiale modeste in care-si desfasura activitatea.

Abia in anii de dupa razboi, spitalul din Dorohoi va cunoaste o dezvoltare apreciabila atat sub aspectul bazei materiale cat si al activitatii medicale propriuzise. Astfel, mai tarziu s-au luat masuri pentru largirea spatiului, construirea unui bloc alimentar, inzestrarea spitalului cu instrumentar si aparatura medicala noua, sporirea numarului de medici si cadre cu pregatire medicala etc., toate pentru apararea sanatatii oamenilor, pentru apararea vietii lor.

Imediat dupa razboi incepe organizarea spitalului pe sectii: interne, chirurgie, contagioase, la care se vor adauga ulterior, sectiile de obstetrica-ginecologie si TBC. Numarul paturilor ajunge la 140, in anul 1948, cand se infiinteaza in cadrul spitalului o sectie de pediatrie si se pun bazele unui laborator de analize medicale.

In perioada anilor 1950-1960 asistenta spitaliceasca isi extinde sfera de cuprindere prin marirea spatiului de spitalizare, iar sectiile de specialitate se profileaza tot mai mult in retele care indruma si controleaza activitatea de specialitate de pe intreg teritoriul arondat spitalului. Creste numarul cadrelor medicale la 27, iar al cadrelor medii la 85.

La finele anului 1989, Spitalul Municipal Dorohoi dispunea de 999 paturi, 146 medici, 6 chimisti, 425 cadre medii, 203 cadre de servire si 137 cadre tehnico-administrative.

De la inceputul anului 2001 si pana in prezent se asigura asistenta medicala de specialitate (spitaliceasca si ambulatorie) pentru circa 35.277 locuitori din municipiul Dorohoi si 54.217 locuitori din comunele arondate.

In 2001 spitalul avea 624 paturi, in 2002 - 520 paturi, in 2003 - 340 paturi spitalizare continua si 25 paturi spitalizare de zi, iar in 2008 - 343 paturi de spitalizare continua, 30 paturi spitalizare de zi.

Din iulie 2010, Spitalul Municipal Dorohoi dispune de 338 paturi de spitalizare continua si 30 paturi spitalizare de zi.

Directorii spitalului, de la infiintare si pana in prezent, au fost:

 1. Dr. Sobotec Anton    01 octombrie 1863-14 aprilie 1868
 2. Dr. Michailescu Vasile    15 aprilie 1868-09 februarie 1905
 3. Dr. Apostoleanu Ioan    10 februarie 1905-31 octombrie 1910
 4. Dr. Moisescu Ion    01 noiembrie 1910-31 martie 1919
 5. Dr. Vereanu C-tin    01 aprilie 1919-31 ianuarie 1944
 6. Dr. Popovici Alexandru    01 februarie 1944-30 septembrie 1945
 7. Dr. Mihailiuc Nicolae    01 octombrie 1945-31 martie 1949
 8. Dr. Segal Cezar    01 aprilie 1949-31 mai 1950
 9. Dr. Marcovici Leon    01 iunie 1950-30 iunie 1951
 10. Dr. Sut Mendel    01 iulie 1951-12 ianuarie 1952
 11. Dr. Serban Petru    13 ianuarie 1952-31 martie 1957
 12. Dr. Haier Solomon    01 aprilie 1957-30 noiembrie 1957
 13. Dr. Danilof Berleiev    01 decembrie 1957-30 iunie 1977
 14. Dr. Dragan Victor    01 iulie 1977-28 februarie 1986
 15. Dr. Banila Tanase    01 martie 1986-10 noiembrie 1989
 16. Dr. Ciubotariu Valerian    12 februarie 1990-02 iunie 1997
 17. Dr. Gherasim Stelian    02 iunie 1997-13 noiembrie 1998
 18. Dr. Baranyi Attyla    13 noiembrie 1998-27 mai 1999
 19. Dr. Gherasim Stelian    27 mai 1999-12 iunie 2000
 20. Dr. Baranyi Attyla    12 iunie 2000-01 aprilie 2003
 21. Dr. Vamvu Emilian    01 aprilie 2003-16 februarie 2006
 22. Dr. Andries Valerian    16 februarie 2006-25 noiembrie 2013
 23. Dr. Gherasim Stelian    26 noiembrie 2013-10 august 2015
 24. Dr. Vamvu Emilian    11 august 2015-30 iunie 2018
 25. Dr. Anton Sergiu-Bogdan    01 iulie 2018-04 iunie 2020
 26. Dr. Andries Valerian    05 iunie 2020-prezent

Tot in cadrul Spitalului Municipal din Dorohoi exista o capela cu hramul Sf. Nectarie Taumaturgul aflata sub salile de operatie la demisolul sectiei Chirurgie. Aceasta capela a fost infiintata cu acordul autoritatilor locale si centrale avand binecuvantarea P.F. Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, pe atunci Mitropolit al Moldovei si Bucovinei. In anul 2009, capela noastra a fost vizitata de I.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, care ne-a oferit si Sf. Antimis. Aceasta vizita a avut loc in data de 3 iunie 2009, I.P.S. Mitropolit fiind insotit de un ales sobor de preoti.

Intre 2009 si 2015, cu mari dificultati financiare, aceasta capela a fost pictata de pictorul Ungureanu, urmand ca sa definitivam pictura in Sf. Altar si speram sa avem iarasi musafir pe Mitropolitul nostru pentru a sfinti pictura realizata. Aici se oficiaza frecvent slujbe pentru bolnavii internati in spital, familiile acestora, cat si pentru personalul medical ce deserveste aceasta institutie.

Tot in cadrul Spitalului Municipal Dorohoi, incepand din 2016 se afla un paraclis cu hramul Buna Vestire in sectia Obstetrica-Ginecologie. Aici se oficiaza slujbe de urgenta pentru pacientii internati si, uneori, la solicitarea familiior sau a personalului medical, botezuri de necesitate.

Toate aceste spatii de rugaciune au fost realizate prin contributia personalului medical, cat si a unor sponsori din Dorohoi. In curtea spitalului, avem aprobata de catre Primarie, o suprafata de teren pe care intentionam sa construim un paraclis mai mare, in prezent fiind in stadiul de elaborare si aprobare a documentatiei tehnice.

Realizat de preot misionar de caritate in cadrul SMD Teodor Ghe. Ciurariu-Astefanoaiei

Noutati

 • INFORMATII COVID  MEDICI NOI

  Echipei medicale a Spitalului Municipal Dorohoi i s-au alaturat inca patru medici specialisti:
  - Dr. Afloroaei Andreia, medic specialist ATI;
  - Dr. Caeru Alina Teodora, medic specialist ORL;
  - Dr. Slabu Teodor Alexandru, medic specialist Cardiologie;
  - Dr. Cercel Sebastian Ciprian, medic specialist Ortopedie si traumatologie.
  Suntem foarte incantati sa le uram bun venit ca noi membri ai unitatii noastre. Credem cu tarie ca abilitatile si cunostintele lor ne vor ajuta sa atingem ceea ce ne propunem si asteptam cu nerabdare sa lucram impreuna, dupa confirmarea ca medici specialisti si obtinerea codurilor de parafa.
  Preocuparea continua a Comitetului Director este de a completa echipa cu medici in specialitati noi si deficitare: Gastroenterologie, Oncologie, etc.
  Le uram noilor colegi mult succes!


  SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI ESTE IN PLIN PROCES DE REABILITARE SI DEZVOLTARE

  Se deruleaza proiecte de importanta majora dintre care unele sunt in curs de dezvoltare, unele intr-un stadiu foarte avansat, altele care trebuie sa inceapa.

  ''Am primit sapte incubatoare performante de la Ministerul Sanatatii, total investitii 478.000 lei, cu sprijinul Primariei Dorohoi. Din aceste 7 incubatore, 2 sunt foarte performante si sunt si incubatore pentru transport, ceea ce ne ajuta mult in cazul unui nou-nascut cu probleme.''

  Manager Dr. Andries Valerian

  REABILITARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE

  In luna august 2021 au inceput efectiv lucrarile de reabilitare a ambulatoriului, proiect in valoare de 2.200.000 euro, finantat din fonduri europene, POR, axa prioritara 8, cofinantare Primaria Municipiului Dorohoi. Toate cabinetele au fost mutate in cadrul celorlalte pavilioane, dupa cum urmeaza:
  - pavilion Chirurgie, cabinetele: Chirurgie generala, Otorinolaringologie (ORL), Ortopedie-traumatologie, Urologie, Oftalmologie, Laborator Analize medicale (recoltari);
  - pavilion Interne, cabinetele: Pneumologie, Diabet, nutritie si boli metabolice, Neurologie, Nefrologie, Medicina interna, Endocrinologie, Reumatologie, Cardiologie, Dermatovenerologie, Explorari functionale, Psiholog, Asistent social;
  - pavilion Materno-infantil, cabinetele: Boli infectioase, Pediatrie, Obstetrica-ginecologie, Farmacie cu circuit inchis;
  - pavilion Psihiatrie, cabinetul Psihiatrie.


  CONSTRUCTIE SCARA CHIRURGIE

  Lucrarile la scara pentru evacuarea pacientilor imobilizati la pat, in caz de nevoie, s-au finalizat. Costul investitiei a fost de 667.000 lei, bani suportati de Primaria Dorohoi si Consiliul Local.


  REABILITARE PAVILION MATERNO-INFANTIL

  In toamna anului 2021 au inceput si lucrarile de reabilitare termica a acestui pavilion cu fonduri europene, POR axa prioritara 3, proiect in valoare de 7.100.000 euro.
  Deocamdata s-au finalizat lucrarile la blocul alimentar care a fost dotat cu o linie de bucatarie profesionala in valoare de 95.000 lei.


  CONSTRUCTIE LIFT PAVILION INTERNE

  Va fi construit un lift pentru facilitarea transportului pacientilor in acest pavilion. Este foarte dificil de transportat bolnavii pe scari, pana la etajul doi, fapt pentru care proiectul este unul extrem de util. Valoarea proiectului este de 590.000 lei, finantat cu sprijinul Primariei Dorohoi. Constructia se afla in derulare.
  CONSOLIDARE PAVILION PSIHIATRIE

  Se analizeaza necesitatea unor lucrari de consolidare a constructiei sau daca trebuie demolata si construita o alta cladire. Indiferent de solutia tehnica care se va gasi, fie cladirea va fi consolidata din fonduri europene, fie se vor obtine bani prin CNI pentru constructia unei cladiri noi, este un castig pentru spital.


  DOTAREA SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI CU ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU GESTIONAREA CRIZEI SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2

  Sursa de finantare este din fonduri europene - POIM, proiect in valoare de 14.493.958 lei, termen de finalizare: 31.12.2023. Implica aparatura de ultima generatie in valoare de 13.709.000 lei: CT, RMN, ecografe, electrocardiografe si altele pentru toate specialitatile spitalului. Ele sunt deja in etapa de licitatie si vor fi aduse odata cu finalizarea proiectelor de reparatii capitale ale cladirilor in care vor fi instalate.
  Toate cabinetele din ambulatoriu vor fi dotate cu aparatura moderna la cererea medicilor specialisti care isi desfasoara activitatea in aceste cabinete.


  PROIECT GAZE SI FLUIDE MEDICALE

  Acest proiect implica suplimentarea si reabilitarea instalatiei de oxigen si fluide medicale prin racordarea la oxigen a tuturor paturilor din pavilioanele Interne si Chirurgie. Sursa de finantare este din fonduri europene - POIM, proiect in valoare de aproximativ 10.000.000 lei.


  PNRR DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICESTI PUBLICE, ECHIPAMENTE SI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECTII NOSOCOMIALE.

  Acest proiect urmareste prevenirea infectiilor nosocomiale din spital care implica aparatura si instalatii care sa scada numarul de infectii intraspitalicesti aparute la pacienti cu ocazia internarii. Se va construi o statie noua de sterilizare cu aparatura moderna pentru sterilizarea intregului spital. Proiectul este in curs de depunere.


  Se intentioneaza accesarea de noi proiecte europene de modernizare a spitalului, cum ar fi un proiect de digitalizare prin achizitionarea de calculatoare, retea de telemedicina.
  Strategia conducerii urmareste:
  - atragerea de personal medical calificat, in vederea implementarii unui act medical caracterizat prin profesionalism si siguranta ce corespund reglementarilor;
  - extinderea si orientarea permanenta spre introducerea de servicii medicale noi;
  - existenta unor conditii exceptionale de spitalizare si tratament pentru pacienti;
  - utilizarea de echipamente de inalta tehnologie;
  - buna pregatire profesionala a personalului atat a celui medical, cat si a celui auxiliar, prin participarea continua la programe de pregatire si formare profesionala.
  In anul 2023, la Spitalul Municipal Dorohoi vor veni 9 medici noi in sepcialitatile: Cardiologie, Chirurgie generala, ORL, Ortopedie si Traumatologie, ATI, Obstetrica-Ginecologie, Pediatrie, Psihiatrie pediatrica si Gastroenterologie.

  Conducerea Spitalului Municipal Dorohoi multumeste pentru colaborare si implicare Primariei Municipiului Dorohoi, Consiliului Local, domnului Primar Dorin Alexandrescu si intregului personal medical si nemedical al institutiei.
  Prin toate aceste proiect de dezvoltare, atat pe partea de constructii si reabilitare, cat si in ceea ce priveste dotarile, Spitalul Municipal Dorohoi va avea o noua infatisare, actul medical se va realiza la un alt nivel, siguranta si tratarea pacientului imbunatatindu-se substantial.  ANUNT LICITATIE 05.05.2021

  inchirieri spatii (domeniul public)

  Document »
  Nota de informare

  intocmita la recomandarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, referitoare la incidentul de securitate din data de 18.06.2019.

  Document »


  Comunicat de presa

  24.05.2019 referitor la alocarea de fonduri de catre Ministerul Sanatatii

  Document »

 • Informatii

  privind recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce si stilul sanatos de viata al acestuia

  Detalii »

 • Portal spital

  PROGRAMARI ONLINE
  Vizualizare rezultate analize medicale efectuate si alte detalii medicale.

  Intra »

 • Donare de sange

  Nu trebuie sa fii doctor ca sa salvezi o viata! Doneaza sange!

  Spitalul Municipal Dorohoi, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Botosani, organizeaza donare de sange la sediul unitatii in data de 23 mai 2023.
  Va asteptam cu speranta si mult interes in salvarea pacientilor nostri!

 • Asociatia
  "Sanatatea dorohoienilor"

  Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.). Practic in acest fel dumneavoastra transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul pe venit. Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta.

  Detalii »