AN 2021

Spitalizare continua

ICM 2021
(indicele de complexitate a cazurilor)

1
TCP 2021
(tarif pe caz ponderat)

2
TARIF PE CAZ REZOLVAT


3=1*2
1.1264 1475 1661.44

Crtiteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
b) boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
c) nasterea.

La contractarea serviciilor medicale spitalicesti se are in vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicesti (pentru serviciile confirmate si validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabileste prin inmultirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).

Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda servicii medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului se popate continua internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile aordate nu mai reprezinta urgenta.


Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
d) bolnavi aflati sub incidenta art.109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata - ani;
e) afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.


Costurile medii pe zi de spitalizare continua an 2021

Nr.
crt.
Sectia Cost
Trim I 2021 (lei)
Cost
Trim II 2021 (lei)
Cost
Trim III 2021 (lei)
Cost
Trim IV 2021 (lei)
1 Boli infectioase 1110 690 492
2 Boli infectioase COVID 974 1180 1275
3 Cardiologie 586 602 744
4 Chirurgie generala 1433 1172 1183
5 Diabet, nutritie si boli metabolice 397 381 346
6 Medicina interna I 1132 782 725
7 Medicina interna II 681 610 646
8 Neonatologie 800 645 658
9 Neurologie 627 604 558
10 Obstetrica-Ginecologie 1753 1511 1213
11 Otorinolaringologie 1523 685 913
12 Ortopedie-traumatologie 684 1621 751
13 Pediatrie 776 689 601
14 Psihiatrie acuti 402 371 342
15 Reumatologie 603 830 595

Infectii asociate asistentei medicale an 2021

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2021 nr./tip Trim II 2021 nr./tip Trim III 2021 nr./tip Trim IV 2021 nr./tip An 2021 nr./tip
1 ATI 0 0 0 0 0
2 Boli infectioase 6/digestive
1/respiratorie
5/digestive 3/digestive 0 15
2 Cardiologie 0 0 0 0 0
3 Chirurgie generala 0 2/cutanate
1/organ
0 0 3
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 0 0 0 0 0
5 Medicina interna I 1/digestiva 1/digestiva 0 0 2
6 Medicina interna II 0 0 0 0 0
7 Neonatologie 0 1/oculara 1/respiratorie 0 2
8 Neurologie 1/digestiva 0 0 0 1
9 Obstetrica-Ginecologie 0 0 0 0 0
10 Otorinolaringologie 0 0 0 0 0
11 Ortopedie-traumatologie 0 0 0 0 0
12 Pediatrie 0 0 0 0 0
13 Psihiatrie acuti 0 0 0 0 0
14 Reumatologie 0 0 0 0 0
Total 9 10 4 0 23

Spitalizare de zi

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala;
a1) Urgenta medico-chirurgicala in structurile de urgenta din cadrul spitalelor pentru care finantarea nu se face din bugetul Ministerului Sanatatii
Tarif pe serviciu medical = 170 lei/pacient;
a2) O02.1 Avort fals
Tarif pe caz rezolvat medical = 97 lei
O03.4 Avort spontan incomplet, fara complicatii
Tarif pe caz rezolvat medical = 98 lei
S61.0 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei
Tarif pe caz rezolvat medical = 246 lei
S61.88 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii
Tarif pe caz rezolvat medical = 245 lei

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuale si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Lista afectiunilor (diagnosticelor/procedurilor) medicale caz rezolvat medical in spitalizare de zi si tarifele pe caz rezolvat medical corespunzatoare


AN 2020


Spitalizare continua

Numar pacienti externati in anul 2020= 6806


Costurile medii pe zi de spitalizare continua an 2020

Nr.
crt.
Sectia Cost
Trim I 2020 (lei)
Cost
Trim II 2020 (lei)
Cost
Trim III 2020 (lei)
Cost
Trim IV 2020 (lei)
1 Boli infectioase 322 876 595 628
2 Cardiologie 330 969 1181 964
3 Chirurgie generala 853 1734 1072 2019
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 214 409 452 943
5 Medicina interna I 462 1240 1664 1305
6 Medicina interna II 408 885 1049 958
7 Neonatologie 730 671 628 901
8 Neurologie 342 806 683 897
9 Obstetrica-Ginecologie 924 1673 1584 2427
10 Otorinolaringologie 296 744 791 1296
11 Ortopedie-traumatologie 831 672 514 651
12 Pediatrie 385 2130 871 1339
13 Psihiatrie acuti 287 578 394 477
14 Reumatologie 337 2473 572 748

Infectii asociate asistentei medicale an 2020

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2020 nr./tip Trim II 2020 nr./tip Trim III 2020 nr./tip Trim IV 2020 nr./tip An 2020 nr./tip
1 ATI 0 0 0 0 0
2 Boli infectioase 8/ digestive
1/ urinara
11/ digestive 6/ digestive 0 26
2 Cardiologie 0 0 0 0 0
3 Chirurgie generala 1/ cutanata
1/ plaga chirurgicala
1/ digestiva
1/ plaga chirurgicala
1/ respiratorie
1/ cutanata 0 6
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 0 0 0 0 0
5 Medicina interna I 0 0 0 0 0
6 Medicina interna II 0 0 0 0 0
7 Neonatologie 0 0 0 0 0
8 Neurologie 0 0 0 0 0
9 Obstetrica-Ginecologie 0 0 0 0 0
10 Otorinolaringologie 0 0 0 0 0
11 Ortopedie-traumatologie 0 0 0 0 0
12 Pediatrie 0 0 0 0 0
13 Psihiatrie acuti 0 0 0 0 0
14 Reumatologie 0 0 0 0 0
Total 11 14 7 0 32

Spitalizare de zi

Numar pacienti externati in anul 2020= 3005


AN 2019


Spitalizare continua

Numar pacienti externati in anul 2019= 10967

Costurile medii pe zi de spitalizare continua an 2019

Nr.
crt.
Sectia Cost
Trim I 2019 (lei)
Cost
Trim II 2019 (lei)
Cost
Trim III 2019 (lei)
Cost
Trim IV 2019 (lei)
1 Boli infectioase 284 356 416 324
2 Cardiologie 275 371 371 408
3 Chirurgie generala 766 800 746 709
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 131 196 218 212
5 Medicina interna I 418 484 508 444
6 Medicina interna II 313 397 373 374
7 Neonatologie 608 598 449 495
8 Neurologie 266 295 330 311
9 Obstetrica-Ginecologie 655 774 724 786
10 Otorinolaringologie 298 413 742 335
11 Ortopedie-traumatologie 455 716 781 539
12 Pediatrie 338 340 456 357
13 Psihiatrie acuti 220 259 273 282
14 Reumatologie 257 295 290 291

Infectii asociate asistentei medicale an 2019

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2019 nr./tip Trim II 2019 nr./tip Trim III 2019 nr./tip Trim IV 2019 nr./tip An 2019 nr./tip
1 ATI 1/ digestiva 1/ altele 0 0 1/ digestiva
1/ altele
2 Boli infectioase 2/ digestive 3/ digestive 0 3/ digestive
1/ respiratorie
8/ digestive
1/ respiratorie
2 Cardiologie 0 1/ urinara 1/ digestiva 0 1/ urinara
1/ digestiva
3 Chirurgie generala 2/ plagi chirurgicale 6/ altele 0 2/ urinare
1/ cutanata
2/ plagi chirurgicale
6/ altele
2/ urinare
1/ cutanata
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 0 0 0 0 0
5 Medicina interna I 0 1/ respiratorie 1/ urinara 0 1/ respiratorie
1/ urinara
6 Medicina interna II 1/ urinara
1/ cutanata
0 0 0 1/ urinara
1/ cutanata
7 Neonatologie 0 0 0 0 0
8 Neurologie 4/ urinare 4/ urinare 0 1/ cutanata
1/ urinara
9/ urinare
1/ cutanata
9 Obstetrica-Ginecologie 0 0 1/ organe genitale
1/ cutanata
0 1/ organe genitale
1/ cutanata
10 Otorinolaringologie 0 0 0 0 0
11 Ortopedie-traumatologie 0 0 0 0 0
12 Pediatrie 1/ urinara 1/ digestiva 1/ alte manevre de ingrijire 0 1/ urinara
1/ digestiva
1/alte manevre de ingrijire
13 Psihiatrie acuti 0 0 0 0 0
14 Reumatologie 0 0 0 0 0
Total 12 17 5 9 43

Spitalizare de zi

Numar pacienti externati in anul 2019 = 4180


AN 2018


Spitalizare continua

Numar pacienti externati in anul 2018= 11864

Infectii asociate asistentei medicale an 2018

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2018 nr./tip Trim II 2018 nr./tip Trim III 2018 nr./tip Trim IV 2018 nr./tip An 2018 nr./tip
1 ATI 0 0 1/digestiva
1/plaga chirurgicala
0 1/digestiva
1/plaga chirurgicala
2 Boli infectioase 0 0 3/digestive 0 3/digestive
2 Cardiologie 0 0 0 00
3 Chirurgie generala 0 0 0 00
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 0 0 0 00
5 Medicina interna I 0 0 0 00
6 Medicina interna II 0 0 0 00
7 Neonatologie 0 0 0 00
8 Neurologie 0 0 0 1/urinara1/urinara
9 Obstetrica-Ginecologie 0 0 1/plaga chirurgicala 01/plaga chirurgicala
10 Otorinolaringologie 0 0 0 00
11 Ortopedie-traumatologie 0 0 0 00
12 Pediatrie 0 0 0 00
13 Psihiatrie acuti 0 0 0 00
14 Reumatologie 0 0 0 00
Total 0 0 6 17

Spitalizare de zi

Numar pacienti externati in anul 2018 = 3812


Rezultatele testelor de evaluare
a eficientei curateniei si dezinfectiei

Perioada Nr. teste control microbiologic al tegumentelor efectuate Nr. teste pozitive Nr. teste control al sterilizarii si sterilitatii Nr. teste pozitive Nr. teste control microbiologic al conditiilor igienico-sanitare efectuate Nr. teste pozitive
Trim I 2018 27 46 125
Trim II 2018 19 47 136
Trim III 2018 22 50 165
Trim IV2018 17 54 121
An 2018 85 1 197 5 547 5
Trim I 2019 26 0 66 6 252 0
Trim II 2019 44 2 82 7 292 3


Noutati

 • SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI ESTE IN PLIN PROCES DE REABILITARE SI DEZVOLTARE

  Se deruleaza 8 proiecte de importanta majora dintre care unele sunt in curs de dezvoltare, unele intr-un stadiu foarte avansat, altele care trebuie sa inceapa.

  ''Am primit sapte incubatoare performante de la Ministerul Sanatatii, total investitii 478.000 lei, cu sprijinul Primariei Dorohoi. Din aceste 7 incubatore, 2 sunt foarte performante si sunt si incubatore pentru transport, ceea ce ne ajuta mult in cazul unui nou-nascut cu probleme.''

  Manager Dr. Andries Valerian

  REABILITARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE

  In luna august au inceput efectiv lucrarile de reabilitare a ambulatoriului, proiect in valoare de 2.200.000 euro. Toate cabinetele au fost mutate in cadrul celorlalte pavilioane, dupa cum urmeaza:
  - pavilion Chirurgie, cabinetele: Chirurgie generala, Otorinolaringologie (ORL), Ortopedie-traumatologie, Urologie, Oftalmologie, Laborator Analize medicale (recoltari);
  - pavilion Interne, cabinetele: Diabet, nutritie si boli metabolice, Neurologie, Nefrologie, Medicina interna, Endocrinologie, Reumatologie, Cardiologie, Dermatovenerologie, Explorari functionale, Psiholog, Asistent social;
  - pavilion Materno-infantil, cabinetele: Boli infectioase, Pediatrie, Obstetrica-ginecologie, Dispensar TBC, Farmacie cu circuit inchis;
  - pavilion Psihiatrie, cabinetul Psihiatrie.
  CONSTRUCTIE SCARA CHIRURGIE

  Pavilionul Chirurgie a mai fost supus unui proces de reabilitare in anii anteriori. Acolo problema majora este scara pentru evacuarea pacientilor imobilizati la pat, in caz de nevoie. Durata de implementare a acestui proiect este de 2-3 luni, iar costul investitiei este de 667.000 lei, bani suportati de Primaria Dorohoi si Consiliul Local.
  REABILITARE PAVILION MATERNO-INFANTIL

  In toamna acestui an vor incepe si lucrarile de reabilitare termica a acestui pavilion cu fonduri europene, proiect in valoare de 7.100.000 euro.
  CONSTRUCTIE LIFT PAVILION INTERNE

  Va fi construit un lift, dorinta mare a tuturor cadrelor medicale care lucreaza in acest pavilion. Este foarte dificil de transportat bolnavii pe scari, pana la etajul doi, fapt pentru care proiectul este unul extrem de util. Valoarea proiectului este de 590.000 lei, finantat cu sprijinul Primariei Dorohoi. Constructia acestui lift va fi facuta in exterior, spre pavilionul administrativ.


  CONSOLIDARE PAVILION PSIHIATRIE

  Se analizeaza necesitatea unor lucrari de consolidare a constructiei sau daca trebuie demolata si construita o alta cladire. Indiferent de solutia tehnica care se va gasi, fie cladirea va fi consolidata din fonduri europene, fie se vor obtine bani prin CNI pentru constructia unei cladiri noi, este un castig pentru spital.


  PROIECT POIM

  O veste excelenta este si aceea ca s-a obtinut un proiect prin POIM pentru decontarea cheltuielilor din starea de urgenta; toti banii care s-au cheltuit in cele doua luni pe materiale consumabile, vor fi recuperati, cu conditia de achizitionare de materiale similare. Totodata, spitalul are asigurata prin acest proiect aparatura medicala implicata in diagnosticul si tratamentul pacientilor COVID. Aici sunt incluse aparate extrem de performante, pe care Spitalul Municipal Dorohoi nu si le-ar fi putut permite: un computer tomograf nou, un RMN, aparatura de radiologie, inclusiv radiologie portabila pentru serviciul de ortopedie si multe alte aparate. Valoare totala proiect 3.000.000 euro.


  PROIECT FLUIDE SI GAZE MEDICINALE

  Acesta este finantat de asemenea din fonduri europene. De realizarea acestui proiect vor beneficia pavilioanele Chirugie si Interne.  ANUNT LICITATIE 05.05.2021

  inchirieri spatii (domeniul public)

  Document »
  Medici noi la Spitalul Municipal Dorohoi

  Echipei medicale a Spitalului Municipal Dorohoi i s-au alaturat urmatorii medici specialisti:
  - Dr. Hugianu Monica, medic specialist reumatologie, care isi va desfasura activitatea atat in cadrul compartimentului Reumatologie, cat si in cadrul ambulatoriului, Cab. Reumatologie, incepand cu data de 15.01.2022;
  - Dr. Pascariu Andreea-Emanuela, medic specialist pneumologie, cu activitate in cadrul Cab. Pneumologie din ambulatoriu cu program intre orele 8:00-15:00, incepand cu data de 03.01.2022;
  - Dr. Pavel Elena, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu activitate in ambulatoriu Cab. Obstetrica-Ginecologie si sectia Obstetrica-Ginecologie, incepand cu 03.01.2022.
  Acestia vor efectua consultatii cu bilete de trimitere de la medicii de familie/specialisti sau contra cost.
  De asemenea, in perioada urmatoare vor mai fi scoase la concurs posturi pe specialitatile care sunt inca deficitare: ATI, medicina de urgenta, pediatrie, radiologie, cardiologie.


  Nota de informare

  intocmita la recomandarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, referitoare la incidentul de securitate din data de 18.06.2019.

  Document »


  Comunicat de presa

  24.05.2019 referitor la alocarea de fonduri de catre Ministerul Sanatatii

  Intra »

 • Informatii

  privind recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce si stilul sanatos de viata al acestuia

  Detalii »

 • Portal spital

  PROGRAMARI ONLINE
  Vizualizare rezultate analize medicale efectuate si alte detalii medicale.

  Intra »

 • Donare de sange

  Nu trebuie sa fii doctor ca sa salvezi o viata! Doneaza sange!

  Spitalul Municipal Dorohoi organizeaza donare de sange la sediul unitatii in zilele de 05 si 19 martie 2020.

 • Asociatia
  "Sanatatea dorohoienilor"

  Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.). Practic in acest fel dumneavoastra transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul pe venit. Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta.

  Detalii »