AN 2024

Spitalizare continua

ICM 2024
(indicele de complexitate a cazurilor)

1
TCP 2023
(tarif pe caz ponderat)

2
TARIF PE CAZ REZOLVAT


3=1*2
1.3088 1709 2236.74

Crtiteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
b) boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
c) nasterea.

La contractarea serviciilor medicale spitalicesti se are in vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicesti (pentru serviciile confirmate si validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabileste prin inmultirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).

Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda servicii medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului se popate continua internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile aordate nu mai reprezinta urgenta.


Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
d) bolnavi aflati sub incidenta art.109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata - ani;
e) afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.


Costurile medii pe zi de spitalizare continua an 2024

Nr.
crt.
Sectia Cost
Trim I 2024 (lei)
Cost
Trim II 2024 (lei)
Cost
Trim III 2024 (lei)
Cost
Trim IV 2024 (lei)
1 Boli infectioase 522 - - -
2 Boli infectioase COVID 246 - - -
3 Cardiologie 639 - - -
4 Chirurgie generala 1443 - - -
5 Diabet, nutritie si boli metabolice 296 - - -
6 Medicina interna I 605 - - -
7 Medicina interna II 759 - - -
8 Neonatologie 1745 - - -
9 Neurologie 474 - - -
10 Obstetrica-Ginecologie 1591 - - -
11 Otorinolaringologie 1002 - - -
12 Ortopedie-traumatologie 702 - - -
13 Pediatrie 427 - - -
14 Psihiatrie acuti 380 - - -
15 Reumatologie 506 - - -

Infectii asociate asistentei medicale an 2024

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2024 nr./tip Trim II 2024 nr./tip Trim III 2024 nr./tip Trim IV 2024 nr./tip An 2024 nr./tip
1 ATI 1 plaga chirurgicala - - - 1
2 Boli infectioase 4 digestive - - - 4
2 Cardiologie 1 urinara - - - 1
3 Chirurgie generala 1 urinara - - - 1
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 1 resp. - - - 1
5 Medicina interna I 1 resp.
1 plaga chirurgicala
- - - 2
6 Medicina interna II 2 resp - - - 2
7 Neonatologie 0 - - - -
8 Neurologie 2 resp. - - - 2
9 Obstetrica-Ginecologie 0 - - - 0
10 Otorinolaringologie 0 - - - 0
11 Ortopedie-traumatologie 0 - - - 0
12 Pediatrie 0 - - - 0
13 Psihiatrie acuti 1 urinara - - - 1
14 Reumatologie 0 - - - 0
Total 15 - - - 15

Consumul de antibiotice, antimicotice si chimioterapice 2024

Denumire UM Cantitate trim I 2024 Cantitate trim II 2024 Cantitate trim III 2024 Cantitate trim IV 2024 Cantitate an 2023
Amoxiplus 1000 mg/ 200 mg flc 1162 - - - -
Ampicilina 500 mg cps 151 - - - -
Ampicilina 500 mg flc 1673 - - - -
Ampicilina 1g fl 823 - - - -
Ampiplus 1.5 g flc 586 - - - -
Cefort 1 g flc 11334 - - - -
Cefotaxim 1 g flc 125 - - - -
Ceftazidim 1 g flc 16 - - - -
Ciprinol 100 mg/ 10 ml fi 1397 - - - -
Ciprocin 500 mg cpr 339 - - - -
Colistina 1000000 UI flc 0 - - - -
Clindamycina 300 mg/ 2 ml f 88 - - - -
Doxiciclina 100 mg cps 58 - - - -
Fluconazol 2mg/ml flc 38 - - - -
Furazolidona 100 mg cpr 130 - - - -
Gentamicina 80 mg/ 2 ml fi 1426 - - - -
Imipenem/ Cilastatina flc 319 - - - -
Invanz 1 g fl 5 - - - -
Meropenem 1000 mg flc 33 - - - -
Metronidazol A flc 441 - - - -
Metronidazol B flc 538 - - - -
Moxifloxacina 400 mg/ 250 ml flc 0 - - - -
Nistatina 500.000 UI cpr 106 - - - -
Normix 200 mg cpr 484 - - - -
Oxacilina 1 g flc 522 - - - -
Penicilina 1.000.000 UI flc 310 - - - -
Sumetrolim 400 mg/ 80 mg cpr 1186 - - - -
Vancomicina 1000 mg flc 41 - - - -
Vancomicina 500 mg flc 117 - - - -


Spitalizare de zi

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala;
a1) Urgenta medico-chirurgicala in structurile de urgenta din cadrul spitalelor pentru care finantarea nu se face din bugetul Ministerului Sanatatii
Tarif pe serviciu medical = 170 lei/pacient;
a2) O02.1 Avort fals
Tarif pe caz rezolvat medical = 97 lei
O03.4 Avort spontan incomplet, fara complicatii
Tarif pe caz rezolvat medical = 98 lei
S61.0 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei
Tarif pe caz rezolvat medical = 246 lei
S61.88 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii
Tarif pe caz rezolvat medical = 245 lei

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuale si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Lista afectiunilor (diagnosticelor/procedurilor) medicale caz rezolvat medical in spitalizare de zi si tarifele pe caz rezolvat medical corespunzatoare


AN 2023

Spitalizare continua

ICM 2023
(indicele de complexitate a cazurilor)

1
TCP 2023
(tarif pe caz ponderat)

2
TARIF PE CAZ REZOLVAT


3=1*2
1.3088 1709 2236.74

Crtiteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
b) boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
c) nasterea.

La contractarea serviciilor medicale spitalicesti se are in vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicesti (pentru serviciile confirmate si validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabileste prin inmultirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).

Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda servicii medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului se popate continua internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile aordate nu mai reprezinta urgenta.


Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
d) bolnavi aflati sub incidenta art.109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata - ani;
e) afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.


Costurile medii pe zi de spitalizare continua an 2023

Nr.
crt.
Sectia Cost
Trim I 2023 (lei)
Cost
Trim II 2023 (lei)
Cost
Trim III 2023 (lei)
Cost
Trim IV 2023 (lei)
1 Boli infectioase 478 802 868 870
2 Boli infectioase COVID 1162 564 938 343
3 Cardiologie 584 619 797 799
4 Chirurgie generala 1148 1377 1211 1475
5 Diabet, nutritie si boli metabolice 293 325 392 390
6 Medicina interna I 576 737 822 725
7 Medicina interna II 640 817 898 900
8 Neonatologie 1207 1560 1722 1877
9 Neurologie 485 517 622 685
10 Obstetrica-Ginecologie 1257 1528 1907 1754
11 Otorinolaringologie 576 948 1892 1341
12 Ortopedie-traumatologie 761 1181 895 927
13 Pediatrie 499 568 646 530
14 Psihiatrie acuti 355 397 459 471
15 Reumatologie 432 589 465 624

Infectii asociate asistentei medicale an 2023

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2023 nr./tip Trim II 2023 nr./tip Trim III 2023 nr./tip Trim IV 2023 nr./tip An 2023 nr./tip
1 ATI 1 septicemie 0 2 cutanate 1 urinara 4
2 Boli infectioase 12 resp.
1 digestiva
1 urinara
3 digestive
7 resp.
1 urinara
1 cutanata
1 digestiva 1 resp.
1 digestiva
29
2 Cardiologie 0 1 resp. 1 resp. 1 resp. 3
3 Chirurgie generala 1 cutanata
2 urinare
0 1 cutanata
3 plagi
1 digestiva
2 urinare
1 cutanata
1 plaga
1 sepsis
1 urinara
1 digestiva
15
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 0 0 2 urinare 2 resp.
1 urinara
5
5 Medicina interna I 1 urinara
1 resp.
7 resp. 1 urinara 2 resp.
2 urinare
14
6 Medicina interna II 0 1 resp. 1 urinara 1 resp. 3
7 Neonatologie 0 0 0 0 0
8 Neurologie 1 resp. 0 0 1 urinara 2
9 Obstetrica-Ginecologie 0 0 0 0 0
10 Otorinolaringologie 0 0 0 0 0
11 Ortopedie-traumatologie 0 0 0 0 0
12 Pediatrie 0 1 digestiva 0 0 1
13 Psihiatrie acuti 1 urinara 0 0 0 1
14 Reumatologie 0 4 resp. 0 1 resp. 5
Total 22 26 15 19 82

Consumul de antibiotice, antimicotice si chimioterapice 2023

Denumire UM Cantitate trim I 2023 Cantitate trim II 2023 Cantitate trim III 2023 Cantitate trim IV 2023 Cantitate an 2023
Amikozit 500 mg/ 2 ml flc 0 14 0 0 14
Amoxiplus 1000 mg/ 200 mg flc 937 681 1008 864 3490
Ampicilina 500 mg cps 298 198 56 76 628
Ampicilina 500 mg flc 1772 1139 1177 1564 5652
Ampicilina 1g fl 874 695 503 494 2566
Ampiplus 1.5 g flc 921 688 579 559 2747
Avelox 400 mg/250 ml fl 0 0 0 0 0
Azitrox 500 mg cpr 8 20 6 0 34
Cefort 1 g flc 9890 6679 7920 8082 32571
Cefotaxim 1 g flc 185 244 214 67 710
Ceftazidim 1 g flc 0 15 22 56 93
Ciprinol 100 mg/ 10 ml fi 758 648 1319 1209 3934
Ciprocin 500 mg cpr 493 177 135 248 1053
Ciprofloxacin 0.3% 5 ml flc 0 0 0 0 0
Colistina 1000000 UI flc 0 0 32 14 46
Clindamycina 300 mg/ 2 ml f 397 581 561 322 1861
Doxiciclina 100 mg cps 0 0 52 178 230
Furazolidona 100 mg cpr 167 159 142 65 533
Gentamicina 80 mg/ 2 ml fi 1200 1086 1380 948 4614
Imipenem/ Cilastatina flc 170 83 121 159 533
Invanz 1 g fl 7 0 5 10 22
Klacid i.v 500 mg flc 0 0 0 0 0
Levalox 500 mg cpr 0 0 0 0 0
Meropenem 1000 mg flc 0 16 40 27 83
Metronidazol A flc 246 168 230 234 878
Metronidazol B flc 454 343 681 342 1820
Moxifloxacina 400 mg/ 250 ml flc 3 27 24 2 56
Nistatina 500.000 UI cpr 154 89 86 52 381
Normix 200 mg cpr 478 575 615 612 2280
Oxacilina 1 g flc 428 570 325 336 1659
Penicilina 1.000.000 UI flc 256 815 389 233 1693
Sumetrolim 400 mg/ 80 mg cpr 97 504 164 458 1223
Vancomicina 1000 mg flc 81 54 50 93 278
Voriconazol 200 mg flc 0 0 8 2 10


Spitalizare de zi

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala;
a1) Urgenta medico-chirurgicala in structurile de urgenta din cadrul spitalelor pentru care finantarea nu se face din bugetul Ministerului Sanatatii
Tarif pe serviciu medical = 170 lei/pacient;
a2) O02.1 Avort fals
Tarif pe caz rezolvat medical = 97 lei
O03.4 Avort spontan incomplet, fara complicatii
Tarif pe caz rezolvat medical = 98 lei
S61.0 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei
Tarif pe caz rezolvat medical = 246 lei
S61.88 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii
Tarif pe caz rezolvat medical = 245 lei

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuale si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Lista afectiunilor (diagnosticelor/procedurilor) medicale caz rezolvat medical in spitalizare de zi si tarifele pe caz rezolvat medical corespunzatoare


AN 2022

Spitalizare continua

ICM 2022
(indicele de complexitate a cazurilor)

1
TCP 2022
(tarif pe caz ponderat)

2
TARIF PE CAZ REZOLVAT


3=1*2
1.3015 1475 1919.71

Crtiteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
b) boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
c) nasterea.

La contractarea serviciilor medicale spitalicesti se are in vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicesti (pentru serviciile confirmate si validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabileste prin inmultirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).

Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda servicii medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului se popate continua internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile aordate nu mai reprezinta urgenta.


Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
d) bolnavi aflati sub incidenta art.109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata - ani;
e) afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.


Costurile medii pe zi de spitalizare continua an 2022

Nr.
crt.
Sectia Cost
Trim I 2022 (lei)
Cost
Trim II 2022 (lei)
Cost
Trim III 2022 (lei)
Cost
Trim IV 2022 (lei)
1 Boli infectioase 167 1284 320 565
2 Boli infectioase COVID 1290 1558 1304 4160
3 Cardiologie 724 646 1109 0
4 Chirurgie generala 1352 1201 1346 1429
5 Diabet, nutritie si boli metabolice 328 292 354 402
6 Medicina interna I 764 644 735 795
7 Medicina interna II 676 589 633 664
8 Neonatologie 1162 1251 1009 1174
9 Neurologie 602 479 556 571
10 Obstetrica-Ginecologie 1497 1418 1339 1442
11 Otorinolaringologie 569 536 791 689
12 Ortopedie-traumatologie 727 720 616 1158
13 Pediatrie 581 640 756 575
14 Psihiatrie acuti 400 366 403 427
15 Reumatologie 510 434 494 499

Infectii asociate asistentei medicale an 2022

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2022 nr./tip Trim II 2022 nr./tip Trim III 2022 nr./tip Trim IV 2022 nr./tip An 2022 nr./tip
1 ATI 0 0 1 plaga 1 digestiva 1 plaga/
1 digestiva
2 Boli infectioase 4 digestive 3 digestive/ 1 cutanata 1 cutanata 0 7 digestive/
2 cutanate
2 Cardiologie 0 0 0 0 0
3 Chirurgie generala 0 0 0 0 0
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 0 0 0 0 0
5 Medicina interna I 0 0 1 digestiva/
1 respiratorie
0 1 digestiva/
1 respiratorie
6 Medicina interna II 1 digestiva 0 1 digestiva 0 2 digestive
7 Neonatologie 0 0 0 0 0
8 Neurologie 0 1 urinara/
1 plaga
0 0 1 urinara/
1 plaga
9 Obstetrica-Ginecologie 0 0 0 0 0
10 Otorinolaringologie 0 0 0 0 0
11 Ortopedie-traumatologie 1 septicemie 0 0 0 1 septicemie
12 Pediatrie 0 0 0 0 0
13 Psihiatrie acuti 2 respiratorii 0 0 0 2 respiratorii
14 Reumatologie 0 0 0 0 0
Total 8 6 5 1 20

Consumul de antibiotice, antimicotice si chimioterapice 2022

Denumire UM Cantitate trim I 2022 Cantitate trim II 2022 Cantitate trim III 2022 Cantitate trim IV 2022 Cantitate an 2022
Amikozit 500 mg/ 2 ml flc 60 - - - 60
Amoxiplus 1000 mg/ 200 mg flc 549 591 538 590 2268
Ampicilina 500 mg cps 454 477 381 425 1737
Ampicilina 500 mg flc 1061 1194 818 1169 4242
Ampicilina 1g fl 946 1036 1508 1976 5466
Ampiplus 1.5 g flc 1266 630 512 822 3230
Avelox 400 mg/250 ml fl 212 88 - - 300
Azitrox 500 mg cpr 9 6 6 - 21
Cefort 1 g flc 9057 7447 8034 7889 32427
Cefotaxim 1 g flc 70 124 19 115 328
Ciprinol 100 mg/ 10 ml fi 42 420 454 513 1429
Ciprocin 500 mg cpr 381 456 202 435 1474
Ciprofloxacin 0.3% 5 ml flc 3 3 - - 6
Colistina 1000000 UI flc - 20 - - 20
Clindamycina 300 mg/ 2 ml f 31 50 57 162 300
Doxiciclina 100 mg cps 11 128 61 - 200
Furazolidona 100 mg cpr 263 328 388 170 1149
Gentamicina 80 mg/ 2 ml fi 1143 974 1235 861 4213
Imipenem/ Cilastatina flc 60 167 260 109 596
Invanz 1 g fl - 8 5 - 13
Klacid i.v 500 mg flc 50 - - - 50
Levalox 500 mg cpr - 98 - - 98
Meropenem 1000 mg flc 25 110 38 44 217
Metronidazol A flc 281 160 181 112 734
Metronidazol B flc 493 429 429 373 1724
Moxifloxacina 400 mg/ 250 ml flc 19 70 66 22 177
Nistatina 500.000 UI cpr 102 170 85 92 449
Normix 200 mg cpr 337 520 272 132 1261
Oxacilina 1 g flc 224 272 309 159 964
Penicilina 1.000.000 UI flc 111 129 264 41 545
Sumetrolim 400 mg/ 80 mg cpr 238 110 36 67 451
Vancomicina 1000 mg flc 34 46 99 52 231


Spitalizare de zi

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala;
a1) Urgenta medico-chirurgicala in structurile de urgenta din cadrul spitalelor pentru care finantarea nu se face din bugetul Ministerului Sanatatii
Tarif pe serviciu medical = 170 lei/pacient;
a2) O02.1 Avort fals
Tarif pe caz rezolvat medical = 97 lei
O03.4 Avort spontan incomplet, fara complicatii
Tarif pe caz rezolvat medical = 98 lei
S61.0 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei
Tarif pe caz rezolvat medical = 246 lei
S61.88 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii
Tarif pe caz rezolvat medical = 245 lei

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuale si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Lista afectiunilor (diagnosticelor/procedurilor) medicale caz rezolvat medical in spitalizare de zi si tarifele pe caz rezolvat medical corespunzatoare


AN 2021

Spitalizare continua

ICM 2021
(indicele de complexitate a cazurilor)

1
TCP 2021
(tarif pe caz ponderat)

2
TARIF PE CAZ REZOLVAT


3=1*2
1.1264 1475 1661.44

Crtiteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
b) boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
c) nasterea.

La contractarea serviciilor medicale spitalicesti se are in vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicesti (pentru serviciile confirmate si validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabileste prin inmultirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).

Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda servicii medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului se popate continua internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile aordate nu mai reprezinta urgenta.


Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
d) bolnavi aflati sub incidenta art.109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata - ani;
e) afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.


Costurile medii pe zi de spitalizare continua an 2021

Nr.
crt.
Sectia Cost
Trim I 2021 (lei)
Cost
Trim II 2021 (lei)
Cost
Trim III 2021 (lei)
Cost
Trim IV 2021 (lei)
1 Boli infectioase 1110 690 492 0
2 Boli infectioase COVID 974 1180 1275 1343
3 Cardiologie 586 602 744 837
4 Chirurgie generala 1433 1172 1183 1697
5 Diabet, nutritie si boli metabolice 397 381 346 488
6 Medicina interna I 1132 782 725 933
7 Medicina interna II 681 610 646 811
8 Neonatologie 800 645 658 672
9 Neurologie 627 604 558 701
10 Obstetrica-Ginecologie 1753 1511 1213 1437
11 Otorinolaringologie 1523 685 913 990
12 Ortopedie-traumatologie 684 1621 751 700
13 Pediatrie 776 689 601 665
14 Psihiatrie acuti 402 371 342 428
15 Reumatologie 603 830 595 1110

Infectii asociate asistentei medicale an 2021

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2021 nr./tip Trim II 2021 nr./tip Trim III 2021 nr./tip Trim IV 2021 nr./tip An 2021 nr./tip
1 ATI 0 0 0 0 0
2 Boli infectioase 6/digestive
1/respiratorie
5/digestive 3/digestive 7/digestive 22
2 Cardiologie 0 0 0 0 0
3 Chirurgie generala 0 2/cutanate
1/organ
0 0 3
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 0 0 0 0 0
5 Medicina interna I 1/digestiva 1/digestiva 0 0 2
6 Medicina interna II 0 0 0 2/digestive 2
7 Neonatologie 0 1/oculara 1/respiratorie 0 2
8 Neurologie 1/digestiva 0 0 0 1
9 Obstetrica-Ginecologie 0 0 0 0 0
10 Otorinolaringologie 0 0 0 0 0
11 Ortopedie-traumatologie 0 0 0 0 0
12 Pediatrie 0 0 0 0 0
13 Psihiatrie acuti 0 0 0 0 0
14 Reumatologie 0 0 0 0 0
Total 9 10 4 9 32

Spitalizare de zi

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala;
a1) Urgenta medico-chirurgicala in structurile de urgenta din cadrul spitalelor pentru care finantarea nu se face din bugetul Ministerului Sanatatii
Tarif pe serviciu medical = 170 lei/pacient;
a2) O02.1 Avort fals
Tarif pe caz rezolvat medical = 97 lei
O03.4 Avort spontan incomplet, fara complicatii
Tarif pe caz rezolvat medical = 98 lei
S61.0 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei
Tarif pe caz rezolvat medical = 246 lei
S61.88 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii
Tarif pe caz rezolvat medical = 245 lei

Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuale si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Lista afectiunilor (diagnosticelor/procedurilor) medicale caz rezolvat medical in spitalizare de zi si tarifele pe caz rezolvat medical corespunzatoare


AN 2020


Spitalizare continua

Numar pacienti externati in anul 2020= 6806


Costurile medii pe zi de spitalizare continua an 2020

Nr.
crt.
Sectia Cost
Trim I 2020 (lei)
Cost
Trim II 2020 (lei)
Cost
Trim III 2020 (lei)
Cost
Trim IV 2020 (lei)
1 Boli infectioase 322 876 595 628
2 Cardiologie 330 969 1181 964
3 Chirurgie generala 853 1734 1072 2019
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 214 409 452 943
5 Medicina interna I 462 1240 1664 1305
6 Medicina interna II 408 885 1049 958
7 Neonatologie 730 671 628 901
8 Neurologie 342 806 683 897
9 Obstetrica-Ginecologie 924 1673 1584 2427
10 Otorinolaringologie 296 744 791 1296
11 Ortopedie-traumatologie 831 672 514 651
12 Pediatrie 385 2130 871 1339
13 Psihiatrie acuti 287 578 394 477
14 Reumatologie 337 2473 572 748

Infectii asociate asistentei medicale an 2020

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2020 nr./tip Trim II 2020 nr./tip Trim III 2020 nr./tip Trim IV 2020 nr./tip An 2020 nr./tip
1 ATI 0 0 0 0 0
2 Boli infectioase 8/ digestive
1/ urinara
11/ digestive 6/ digestive 0 26
2 Cardiologie 0 0 0 0 0
3 Chirurgie generala 1/ cutanata
1/ plaga chirurgicala
1/ digestiva
1/ plaga chirurgicala
1/ respiratorie
1/ cutanata 0 6
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 0 0 0 0 0
5 Medicina interna I 0 0 0 0 0
6 Medicina interna II 0 0 0 0 0
7 Neonatologie 0 0 0 0 0
8 Neurologie 0 0 0 0 0
9 Obstetrica-Ginecologie 0 0 0 0 0
10 Otorinolaringologie 0 0 0 0 0
11 Ortopedie-traumatologie 0 0 0 0 0
12 Pediatrie 0 0 0 0 0
13 Psihiatrie acuti 0 0 0 0 0
14 Reumatologie 0 0 0 0 0
Total 11 14 7 0 32

Spitalizare de zi

Numar pacienti externati in anul 2020= 3005


AN 2019


Spitalizare continua

Numar pacienti externati in anul 2019= 10967

Costurile medii pe zi de spitalizare continua an 2019

Nr.
crt.
Sectia Cost
Trim I 2019 (lei)
Cost
Trim II 2019 (lei)
Cost
Trim III 2019 (lei)
Cost
Trim IV 2019 (lei)
1 Boli infectioase 284 356 416 324
2 Cardiologie 275 371 371 408
3 Chirurgie generala 766 800 746 709
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 131 196 218 212
5 Medicina interna I 418 484 508 444
6 Medicina interna II 313 397 373 374
7 Neonatologie 608 598 449 495
8 Neurologie 266 295 330 311
9 Obstetrica-Ginecologie 655 774 724 786
10 Otorinolaringologie 298 413 742 335
11 Ortopedie-traumatologie 455 716 781 539
12 Pediatrie 338 340 456 357
13 Psihiatrie acuti 220 259 273 282
14 Reumatologie 257 295 290 291

Infectii asociate asistentei medicale an 2019

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2019 nr./tip Trim II 2019 nr./tip Trim III 2019 nr./tip Trim IV 2019 nr./tip An 2019 nr./tip
1 ATI 1/ digestiva 1/ altele 0 0 1/ digestiva
1/ altele
2 Boli infectioase 2/ digestive 3/ digestive 0 3/ digestive
1/ respiratorie
8/ digestive
1/ respiratorie
2 Cardiologie 0 1/ urinara 1/ digestiva 0 1/ urinara
1/ digestiva
3 Chirurgie generala 2/ plagi chirurgicale 6/ altele 0 2/ urinare
1/ cutanata
2/ plagi chirurgicale
6/ altele
2/ urinare
1/ cutanata
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 0 0 0 0 0
5 Medicina interna I 0 1/ respiratorie 1/ urinara 0 1/ respiratorie
1/ urinara
6 Medicina interna II 1/ urinara
1/ cutanata
0 0 0 1/ urinara
1/ cutanata
7 Neonatologie 0 0 0 0 0
8 Neurologie 4/ urinare 4/ urinare 0 1/ cutanata
1/ urinara
9/ urinare
1/ cutanata
9 Obstetrica-Ginecologie 0 0 1/ organe genitale
1/ cutanata
0 1/ organe genitale
1/ cutanata
10 Otorinolaringologie 0 0 0 0 0
11 Ortopedie-traumatologie 0 0 0 0 0
12 Pediatrie 1/ urinara 1/ digestiva 1/ alte manevre de ingrijire 0 1/ urinara
1/ digestiva
1/alte manevre de ingrijire
13 Psihiatrie acuti 0 0 0 0 0
14 Reumatologie 0 0 0 0 0
Total 12 17 5 9 43

Spitalizare de zi

Numar pacienti externati in anul 2019 = 4180


AN 2018


Spitalizare continua

Numar pacienti externati in anul 2018= 11864

Infectii asociate asistentei medicale an 2018

Nr.
crt.
Sectia Trim I 2018 nr./tip Trim II 2018 nr./tip Trim III 2018 nr./tip Trim IV 2018 nr./tip An 2018 nr./tip
1 ATI 0 0 1/digestiva
1/plaga chirurgicala
0 1/digestiva
1/plaga chirurgicala
2 Boli infectioase 0 0 3/digestive 0 3/digestive
2 Cardiologie 0 0 0 00
3 Chirurgie generala 0 0 0 00
4 Diabet, nutritie si boli metabolice 0 0 0 00
5 Medicina interna I 0 0 0 00
6 Medicina interna II 0 0 0 00
7 Neonatologie 0 0 0 00
8 Neurologie 0 0 0 1/urinara1/urinara
9 Obstetrica-Ginecologie 0 0 1/plaga chirurgicala 01/plaga chirurgicala
10 Otorinolaringologie 0 0 0 00
11 Ortopedie-traumatologie 0 0 0 00
12 Pediatrie 0 0 0 00
13 Psihiatrie acuti 0 0 0 00
14 Reumatologie 0 0 0 00
Total 0 0 6 17

Spitalizare de zi

Numar pacienti externati in anul 2018 = 3812


Rezultatele testelor de evaluare
a eficientei curateniei si dezinfectiei

Perioada Nr. teste control microbiologic al tegumentelor efectuate Nr. teste pozitive Nr. teste control al sterilizarii si sterilitatii Nr. teste pozitive Nr. teste control microbiologic al conditiilor igienico-sanitare efectuate Nr. teste pozitive
Trim I 2018 27 46 125
Trim II 2018 19 47 136
Trim III 2018 22 50 165
Trim IV2018 17 54 121
An 2018 85 1 197 5 547 5
Trim I 2019 26 0 66 6 252 0
Trim II 2019 44 2 82 7 292 3


Noutati

 • COMUNICAT DE PRESA

  Astazi, 18 septembrie 2023, reincepem activitatea medicala in Ambulatoriul de specialitate.
  Proiectul de reabilitare in valoare de 17 mil. lei s-a realizat cu succes in parteneriat cu Primaria Dorohoi. In continuare, Spitalul Municipal Dorohoi in colaborare cu Primaria Dorohoi va derula un proiect in valoare de 3 mil. euro pentru dotarea cabinetelor, serviciilor si laboratoarelor cu aparatura moderna si anume: aparat Rx, mamograf, osteodensitometru, colonoscop, 11 ecografe, 17 echipamente pentru laboratorul de analize medicale, 7 echipamente BFT, 3 echipamente dermatologie, 1 rezectoscop, 17 echipamente pentru cabinetele din ramura chirurgicala, 25 echipamente pentru cabinetele din ramura medicala.
  Acest proiect finalizat acum se adauga celor realizate integral in ultimii 3 ani:
  - Cladire noua casa scarii chirurgie;
  - Construire lift exterior Sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi;
  - Reabilitare centrala termica (instalatie noua gaz si cazane noi).
  Spitalul Municipal Dorohoi are in derulare in acest moment urmatoarele proiecte:
  1. Eficientizarea energetica a cladirilor Sectie Materno-Infantil si Bloc Alimentar - spalatorie, din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi
  2. Proiect POIM Dotarea Spitalului Municipal Dorohoi cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2
  3. Proiect POIM Cresterea sigurantei pacientilor in cladirile sectiei chirurgie si sectiei interne in cadrul Spitalului Municipal Dorohoi (fluide medicale)
  4. PNRR Imbunatatirea serviciilor medicale ale Spitalului Municipal Dorohoi prin dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale
  5. Cresterea capacitatii de asistenta medicala a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi
  6. PNRR Planning - Dotarea cabinetului de planificare familiala din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi
  7. PNRR Digitalizarea Spitalului Municipal Dorohoi
  8. POS construire pavilion Psihiatrie si reabilitare pavilion Administrativ
  Toate aceste proiecte coroborate cu angajarea de medici in specialitatile deficitare (gastroenterologie, oncologie, oftalmologie, radiologie, ATI, pediatrie, cardiologie, neurologie, medicina interna), vor contribui la cresterea calitatii actului medical pentru toti cetatenii municipiului Dorohoi si ai UAT-urilor arondate.
  Le multumesc tuturor colegilor din spital pentru efortul depus si fac apel la toti cetatenii sa se adreseze cu incredere corpului medical din spitalul nostru care este foarte bine pregatit si beneficiaza de aparatura medicala moderna.
  Manager,
  Dr. Andries Valerian

  INFORMATII COVID


  MEDICI NOI

  Echipei medicale a Spitalului Municipal Dorohoi i s-au alaturat inca patru medici specialisti:
  - Dr. Afloroaei Andreia, medic specialist ATI;
  - Dr. Caeru Alina Teodora, medic specialist ORL;
  - Dr. Slabu Teodor Alexandru, medic specialist Cardiologie;
  - Dr. Cercel Sebastian Ciprian, medic specialist Ortopedie si traumatologie.
  Suntem foarte incantati sa le uram bun venit ca noi membri ai unitatii noastre. Credem cu tarie ca abilitatile si cunostintele lor ne vor ajuta sa atingem ceea ce ne propunem si asteptam cu nerabdare sa lucram impreuna, dupa confirmarea ca medici specialisti si obtinerea codurilor de parafa.
  Preocuparea continua a Comitetului Director este de a completa echipa cu medici in specialitati noi si deficitare: Gastroenterologie, Oncologie, etc.
  Le uram noilor colegi mult succes!


  SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI ESTE IN PLIN PROCES DE REABILITARE SI DEZVOLTARE

  Se deruleaza proiecte de importanta majora dintre care unele sunt in curs de dezvoltare, unele intr-un stadiu foarte avansat, altele care trebuie sa inceapa.

  ''Am primit sapte incubatoare performante de la Ministerul Sanatatii, total investitii 478.000 lei, cu sprijinul Primariei Dorohoi. Din aceste 7 incubatore, 2 sunt foarte performante si sunt si incubatore pentru transport, ceea ce ne ajuta mult in cazul unui nou-nascut cu probleme.''

  Manager Dr. Andries Valerian

  REABILITARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE

  In luna august 2021 au inceput efectiv lucrarile de reabilitare a ambulatoriului, proiect in valoare de 2.200.000 euro, finantat din fonduri europene, POR, axa prioritara 8, cofinantare Primaria Municipiului Dorohoi. Toate cabinetele au fost mutate in cadrul celorlalte pavilioane, dupa cum urmeaza:
  - pavilion Chirurgie, cabinetele: Chirurgie generala, Otorinolaringologie (ORL), Ortopedie-traumatologie, Urologie, Oftalmologie, Laborator Analize medicale (recoltari);
  - pavilion Interne, cabinetele: Pneumologie, Diabet, nutritie si boli metabolice, Neurologie, Nefrologie, Medicina interna, Endocrinologie, Reumatologie, Cardiologie, Dermatovenerologie, Explorari functionale, Psiholog, Asistent social;
  - pavilion Materno-infantil, cabinetele: Boli infectioase, Pediatrie, Obstetrica-ginecologie, Farmacie cu circuit inchis;
  - pavilion Psihiatrie, cabinetul Psihiatrie.


  CONSTRUCTIE SCARA CHIRURGIE

  Lucrarile la scara pentru evacuarea pacientilor imobilizati la pat, in caz de nevoie, s-au finalizat. Costul investitiei a fost de 667.000 lei, bani suportati de Primaria Dorohoi si Consiliul Local.


  REABILITARE PAVILION MATERNO-INFANTIL

  In toamna anului 2021 au inceput si lucrarile de reabilitare termica a acestui pavilion cu fonduri europene, POR axa prioritara 3, proiect in valoare de 7.100.000 euro.
  Deocamdata s-au finalizat lucrarile la blocul alimentar care a fost dotat cu o linie de bucatarie profesionala in valoare de 95.000 lei.


  CONSTRUCTIE LIFT PAVILION INTERNE

  Va fi construit un lift pentru facilitarea transportului pacientilor in acest pavilion. Este foarte dificil de transportat bolnavii pe scari, pana la etajul doi, fapt pentru care proiectul este unul extrem de util. Valoarea proiectului este de 590.000 lei, finantat cu sprijinul Primariei Dorohoi. Constructia se afla in derulare.


  CONSOLIDARE PAVILION PSIHIATRIE

  Se analizeaza necesitatea unor lucrari de consolidare a constructiei sau daca trebuie demolata si construita o alta cladire. Indiferent de solutia tehnica care se va gasi, fie cladirea va fi consolidata din fonduri europene, fie se vor obtine bani prin CNI pentru constructia unei cladiri noi, este un castig pentru spital.


  DOTAREA SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI CU ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU GESTIONAREA CRIZEI SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2

  Sursa de finantare este din fonduri europene - POIM, proiect in valoare de 14.493.958 lei, termen de finalizare: 31.12.2023. Implica aparatura de ultima generatie in valoare de 13.709.000 lei: CT, RMN, ecografe, electrocardiografe si altele pentru toate specialitatile spitalului. Ele sunt deja in etapa de licitatie si vor fi aduse odata cu finalizarea proiectelor de reparatii capitale ale cladirilor in care vor fi instalate.
  Toate cabinetele din ambulatoriu vor fi dotate cu aparatura moderna la cererea medicilor specialisti care isi desfasoara activitatea in aceste cabinete.


  PROIECT GAZE SI FLUIDE MEDICALE

  Acest proiect implica suplimentarea si reabilitarea instalatiei de oxigen si fluide medicale prin racordarea la oxigen a tuturor paturilor din pavilioanele Interne si Chirurgie. Sursa de finantare este din fonduri europene - POIM, proiect in valoare de aproximativ 10.000.000 lei.


  PNRR DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICESTI PUBLICE, ECHIPAMENTE SI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECTII NOSOCOMIALE.

  Acest proiect urmareste prevenirea infectiilor nosocomiale din spital care implica aparatura si instalatii care sa scada numarul de infectii intraspitalicesti aparute la pacienti cu ocazia internarii. Se va construi o statie noua de sterilizare cu aparatura moderna pentru sterilizarea intregului spital. Proiectul este in curs de depunere.


  Se intentioneaza accesarea de noi proiecte europene de modernizare a spitalului, cum ar fi un proiect de digitalizare prin achizitionarea de calculatoare, retea de telemedicina.
  Strategia conducerii urmareste:
  - atragerea de personal medical calificat, in vederea implementarii unui act medical caracterizat prin profesionalism si siguranta ce corespund reglementarilor;
  - extinderea si orientarea permanenta spre introducerea de servicii medicale noi;
  - existenta unor conditii exceptionale de spitalizare si tratament pentru pacienti;
  - utilizarea de echipamente de inalta tehnologie;
  - buna pregatire profesionala a personalului atat a celui medical, cat si a celui auxiliar, prin participarea continua la programe de pregatire si formare profesionala.
  In anul 2023, la Spitalul Municipal Dorohoi vor veni 9 medici noi in sepcialitatile: Cardiologie, Chirurgie generala, ORL, Ortopedie si Traumatologie, ATI, Obstetrica-Ginecologie, Pediatrie, Psihiatrie pediatrica si Gastroenterologie.

  Conducerea Spitalului Municipal Dorohoi multumeste pentru colaborare si implicare Primariei Municipiului Dorohoi, Consiliului Local, domnului Primar Dorin Alexandrescu si intregului personal medical si nemedical al institutiei.
  Prin toate aceste proiect de dezvoltare, atat pe partea de constructii si reabilitare, cat si in ceea ce priveste dotarile, Spitalul Municipal Dorohoi va avea o noua infatisare, actul medical se va realiza la un alt nivel, siguranta si tratarea pacientului imbunatatindu-se substantial.  ANUNT LICITATIE 05.05.2021

  inchirieri spatii (domeniul public)

  Document »
  Nota de informare

  intocmita la recomandarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, referitoare la incidentul de securitate din data de 18.06.2019.

  Document »


  Comunicat de presa

  24.05.2019 referitor la alocarea de fonduri de catre Ministerul Sanatatii

  Document »

 • Informatii

  privind recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce si stilul sanatos de viata al acestuia

  Detalii »

 • Portal spital

  PROGRAMARI ONLINE
  Vizualizare rezultate analize medicale efectuate si alte detalii medicale.

  Intra »

 • Donare de sange

  Nu trebuie sa fii doctor ca sa salvezi o viata! Doneaza sange!

  Spitalul Municipal Dorohoi, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Botosani, organizeaza donare de sange la sediul unitatii in data de 22 iunie 2023.
  Va asteptam cu speranta si mult interes in salvarea pacientilor nostri!

 • Asociatia
  "Sanatatea dorohoienilor"

  Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.). Practic in acest fel dumneavoastra transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul pe venit. Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta.

  Detalii »