Structura organizatorica a Spitalului Municipal Dorohoi provizorie din 05.05.2022

Document »

Structura organizatorica a Spitalului Municipal Dorohoi aprobata prin Ordinul MS nr. 899 din 07.06.2010

Document »

- Sectia Medicina interna I 40 paturi din care:
               - Compartiment Reumatologie 10 paturi
               - Compartiment Diabet, boli metabolice 10 paturi
- Secţia Medicină internă II 40 paturi
- Secţia Neurologie 25 paturi
- Secţia Cardiologie 25 paturi
- Secţia Chirurgie generală 48 paturi din care:
               - Compartiment Ortopedie şi traumatologie 5 paturi
               - Compartiment ORL 5 paturi
               - Compartiment Oftalmologie 3 paturi
- Secţia Obstetrică-ginecologie 40 paturi
- Secţia Pediatrie 40 paturi
- Compartiment Neonatologie 15 paturi
- Secţia ATI 15 paturi din care:
               - Obstetrică-ginecologie 5 paturi
               - Chirurgie generală 10 paturi
- Secţia Psihiatrie 25 paturi
- Secţia Boli infecţioase 25 paturi
- Camere de gardă
- Compartiment primire urgenţe

T O T A L 338 paturi

- Spitalizare de zi 30 paturi
- Farmacie
- Bloc operator chirurgie
- Bloc operator obstetrică-ginecologie
- Sterilizare
- Unitate de transfuzie sanguină
- Laborator analize medicale, cu punct de recoltare în ambulatoriul integrat
- Laborator radiologie si imagistică medicală
- Laborator explorări funcţionale cu punct de lucru în ambulatoriul integrat
- Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie cu punct de lucru în
ambulatoriul integrat
- Laborator anatomie patologică
- Centru de sănătate mintală (CSM);
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale
- Cabinet planificare familială
- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- Cabinet boli infecţioase
- Cabinet asistenţă socială
- Cabinet oncologie medicală
- Dispensar TBC
       - Compartiment BK

Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinete în specialităţile:

- Cabinet Medicină internă
- Cabinet Chirurgie generală
- Cabinet Reumatologie
- Cabinet Pediatrie
- Cabinet Cardiologie
- Cabinet Obstetrică-ginecologie
- Cabinet Psihiatrie
- Cabinet Neurologie
- Cabinet ORL
- Cabinet Oftalmologie
- Cabinet Dermatovenerologie
- Cabinet Endocrinologie
- Cabinet Psihologie
- Cabinet Psihiatrie pediatrică
- Cabinet Ortopedie şi traumatologie
- Cabinet Pneumologie
- Cabinet Urologie
- Cabinet Nefrologie

Aparat funcţional

Laboratorele sunt unice, deservind atât paturile cât şi ambulatoriul integrat.


Organigrama

Mareste »


Centralizator stat de functii pe categorii de personal
LUNA MAI 2021

Denumire post Aprobat
Asigurari
Aprobat
Buget
Total unitate Existent
Asigurari
Existent
Buget
Total unitate
Medici 67 12 79 49.5 12 61.5
Alt personal superior 11 1 12 11 1 12
Asistenti medicali 206 6 212 195 6 201
Personal auxiliar 127 1 128 117 1 118
Garderobier 1 0 1 1 0 1
Preot 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5
TESA 28 0 28 25 0 25
S.M.C. 4.5 0 4.5 4 0 4
Muncitori 33 0 33 32 0 32
Total 478 20 483 435 20 455

Satisfactia angajatilor

Chestionar de satisfactie a angajatilor

Document »

Analiza chestionarelor de satisfactie a angajatilor

Document »

Regulamente

Art.1 (1) Spitalul Municipal Dorohoi este unitate cu personalitate juridica, in subordinea administratiei publice locale, spital general gradul IV conform OMS nr. 119/ 2010, iar in functie de modul de finantare, este spital finantat din venituri proprii practicand forma de spitalizare continua si de zi in calitate de furnizor de servicii medicale.

Detalii »

Art.1. Prezentul “Regulament Intern” al SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI are ca obiect principalele reglementari ce trebuie aplicate in unitate in ceea ce priveste:
a) drepturile si obligatiile unitatii si ale salariatilor;
b) normele generale de conduita profesionala a personalului;
c) reguli privind respctarea principiului nediscriminarii si a inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

Detalii »

Art.1 Codul de conduita etica si profesionala a personalului din Spitalul Municipal Dorohoi, stabileste norme de conduita etica si profesionala si formuleaza principiile care trebuie respectate in relatia cu pacientii, apartinatorii, colegii, in vederea cresterii increderii prestigiului institutiei. Art.2 (1) Normele de conduita etica si profesionala prevazute de prezentul Cod, sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile ulterioare, indiferent de durata raporturilor de munca sau de locul in care este prestata munca.

Detalii »

Art.1 (1) Partile contractante, pe deplin egale si libere in negocierea acestui contract de munca la nivel de ramura de unitate se obliga sa respecte prevederile acestuia.
(2) La incheierea contractului colectiv de munca s-a avut in vedere legislatia in vigoare.
(3) Prezentul contract colectiv de munca reprezinta izvor de drept.
(4) In sensul prezentului contract, termenul patron desemneaza pe cel care angajeaza, denumit in continuare angajator.
(5) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical si libertatea de opinie a fiecarui salariat, in conformitate cu legislatia interna si in concordanta cu conventiile internationale pe care Romania le-a ratificat.

Detalii »

Planul de actiune in cadrul spitalului cu paturi pentru organizarea activitatii in cazul unei situatii de catastrofa, accident de munca, epidemii sau pandemii in conditiile afluxului masiv si brutal al victimelor.

Detalii »

Avand in vedere prevederile:
Ordonantei de urgenta nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta;
Legii nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta

Detalii »