Structura organizatorica a Spitalului Municipal Dorohoi provizorie din 05.05.2022

Document »

Structura organizatorica a Spitalului Municipal Dorohoi aprobata prin Ordinul MS nr. 899 din 07.06.2010

Document »

- Sectia Medicina interna I 40 paturi din care:
               - Compartiment Reumatologie 10 paturi
               - Compartiment Diabet, boli metabolice 10 paturi
- Secţia Medicină internă II 40 paturi
- Secţia Neurologie 25 paturi
- Secţia Cardiologie 25 paturi
- Secţia Chirurgie generală 48 paturi din care:
               - Compartiment Ortopedie şi traumatologie 5 paturi
               - Compartiment ORL 5 paturi
               - Compartiment Oftalmologie 3 paturi
- Secţia Obstetrică-ginecologie 40 paturi
- Secţia Pediatrie 40 paturi
- Compartiment Neonatologie 15 paturi
- Secţia ATI 15 paturi din care:
               - Obstetrică-ginecologie 5 paturi
               - Chirurgie generală 10 paturi
- Secţia Psihiatrie 25 paturi
- Secţia Boli infecţioase 25 paturi
- Camere de gardă
- Compartiment primire urgenţe

T O T A L 338 paturi

- Spitalizare de zi 30 paturi
- Farmacie
- Bloc operator chirurgie
- Bloc operator obstetrică-ginecologie
- Sterilizare
- Unitate de transfuzie sanguină
- Laborator analize medicale, cu punct de recoltare în ambulatoriul integrat
- Laborator radiologie si imagistică medicală
- Laborator explorări funcţionale cu punct de lucru în ambulatoriul integrat
- Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie cu punct de lucru în
ambulatoriul integrat
- Laborator anatomie patologică
- Centru de sănătate mintală (CSM);
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale
- Cabinet planificare familială
- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- Cabinet boli infecţioase
- Cabinet asistenţă socială
- Cabinet oncologie medicală
- Dispensar TBC
       - Compartiment BK

Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinete în specialităţile:

- Cabinet Medicină internă
- Cabinet Chirurgie generală
- Cabinet Reumatologie
- Cabinet Pediatrie
- Cabinet Cardiologie
- Cabinet Obstetrică-ginecologie
- Cabinet Psihiatrie
- Cabinet Neurologie
- Cabinet ORL
- Cabinet Oftalmologie
- Cabinet Dermatovenerologie
- Cabinet Endocrinologie
- Cabinet Psihologie
- Cabinet Psihiatrie pediatrică
- Cabinet Ortopedie şi traumatologie
- Cabinet Pneumologie
- Cabinet Urologie
- Cabinet Nefrologie

Aparat funcţional

Laboratorele sunt unice, deservind atât paturile cât şi ambulatoriul integrat.


Organigrama

Mareste »


Centralizator stat de functii pe categorii de personal
LUNA MAI 2021

Denumire post Aprobat
Asigurari
Aprobat
Buget
Total unitate Existent
Asigurari
Existent
Buget
Total unitate
Medici 67 12 79 49.5 12 61.5
Alt personal superior 11 1 12 11 1 12
Asistenti medicali 206 6 212 195 6 201
Personal auxiliar 127 1 128 117 1 118
Garderobier 1 0 1 1 0 1
Preot 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5
TESA 28 0 28 25 0 25
S.M.C. 4.5 0 4.5 4 0 4
Muncitori 33 0 33 32 0 32
Total 478 20 483 435 20 455

ARHIVA CONCURSURI ORGANIZATE

Anunt referitor la Ordonanta de urgenta nr. 34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Detalii »

In data de 21.06.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post medic specialist, specialitatea Boli infectioase, perioada nedeterminata, in cadrul CPLIAAM;

Detalii »


In data de 20.06.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post asistent medical generalist, grad profesional debutant, perioada determinata, in cadrul Cab. Diabet, nutritie si boli metabolice;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 14.06.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post referent IA, perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului RUNOS;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »


In data de 14.06.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post referent IA, perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »


In data de 08.06.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post autopsier, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului Anatomie patologica;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 07.06.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Pediatrie;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »


In data de 07.06.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post infirmiera, grad debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Pediatrie;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »


In data de 31.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post medic MG/MF, perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Primiri Urgente.

Detalii »


In data de 29.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi asistent medical generalist, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Cardiologie;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »


In data de 29.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post ingrijitoare, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Cardiologie;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »


In data de 25.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada determinata, in cadrul Cab. Endocrinologie;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 25.05.2023 concurs pentru ocuparea a:
- 1 post asistent medical generalist cu S, grad profesional debutant, perioada determinata, in cadrul Cab. Laboratorului Explorari functionale;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »


In data de 24.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post biochimist, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului Analize medicale;

Detalii »
Fisa post biochimist »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba practica »
Rezultate finale »


In data de 23.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi infirmiera, perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Primiri Urgente;

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »


In data de 22.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post ingrijitoare, perioada nedeterminata, sectia Chirurgie generala;
- 1 post asistent medical generalist, cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, sectia Chirurgie generala - pansamente.

Detalii »
Fisa post ingrijitoare »
Selectie dosare ingrijitoare »
Rezultate proba scrisa »


Fisa post asistent »
Selectie dosare asistent »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 15.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post medic specialist, specialitatea Neurologie, perioada nedeterminata.

Detalii »


In data de 15.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post ingrijitoare, perioada nedeterminata, Compartiment Primiri Urgente.

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 15.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post ingrijitoare, perioada nedeterminata, sectia Boli infectioase.

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 12.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post muncitor necalificat I, perioada nedeterminata, Bloc alimentar.

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 12.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post infirmiera, perioada nedeterminata, sectia Cardiologie.

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »


In data de 11.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post medic specialist, specialitatea Oftalmologie, perioada nedeterminata.

Detalii »


In data de 11.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post infirmiera, perioada nedeterminata, sectia Pediatrie.

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
//Rezultate finale »


In data de 11.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post ingrijitoare, perioada nedeterminata, sectia Pediatrie.

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 10.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post medic specialist, specialitatea Medicina de laborator, perioada nedeterminata.

Detalii »


In data de 09.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post medic specialist, specialitatea Chirurgie, perioada nedeterminata.

Detalii »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba clinica »
Rezultate finale »


In data de 13.03.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Psihiatrie;
- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul BFT;
- 1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul BFT.

Detalii »

Fisa post asistent Psihiatrie »
Dosare asistent Psihiatrie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent gen. BFT »
Dosare asistent gen. BFT »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent balneo BFT »
Dosare asistent balneo BFT »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 07.03.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei ATI;
- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului Anatomie patologica.

Detalii »

Fisa post asistent ATI »
Dosare asistent ATI »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent AP »
Dosare asistent AP »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 06.03.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post ingrijitoare, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Medicina interna II;
- 3 posturi asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Obstetrica-Ginecologie.

Detalii »

Fisa post ingrijitoare Int II »
Dosare ingrijitoare Int II »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent OG »
Dosare asistenti OG »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 28.02.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post ingrijitoare, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Chirurgie generala;
- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Chirurgie generala;
- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul Cab. Ortopedie si traumatologie din Ambulatoriu;
- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei ATI.

Detalii »

Fisa post ingrijitoare Chirurgie »
Dosare ingrijitoare Chirurgie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate finale »

Fisa post asistent Chirurgie »
Dosare asistent Chirurgie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent Cab. Ortopedie »
Dosare asistent Cab. Ortopedie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent ATI »
Dosare asistent ATI »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 23.02.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post infirmiera, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Medicina interna I;
- 2 posturi asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Medicina interna I.

Detalii »

Fisa post infirmiera Int I »
Dosare infirmiera Int I »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent Int I »
Dosare asistenti Int I »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »


In data de 22.02.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 3 posturi asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Pediatrie;
- 2 posturi asistent medical specialitatea radiologie si imagistica medicala cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, incadrul Laboratorului Radiologie si Imagistica medicala.

Detalii »
Fisa post asistent pediatrie »
Dosare asistenti pediatrie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent radiologie »
Dosare asistenti radiologie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba practica »
Rezultate finale »


In data de 24.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post biochimist, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului Analize medicale;

Detalii »

Fisa post biochimist »

In data de 15.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post medic specialist, specialitatea Neurologie, perioada nedeterminata.

Detalii »

In data de 11.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post medic specialist, specialitatea Oftalmologie, perioada nedeterminata.

Detalii »

In data de 10.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post medic specialist, specialitatea Medicina de laborator, perioada nedeterminata.

Detalii »

In data de 09.05.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post medic specialist, specialitatea chirurgie, perioada nedeterminata.

Detalii »

In data de 13.03.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Psihiatrie;
- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul BFT;
- 1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul BFT.

Detalii »

Fisa post asistent Psihiatrie »
Dosare asistent Psihiatrie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent gen. BFT »
Dosare asistent gen. BFT »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent balneo BFT »
Dosare asistent balneo BFT »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

In data de 07.03.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei ATI;
- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului Anatomie patologica.

Detalii »

Fisa post asistent ATI »
Dosare asistent ATI »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent AP »
Dosare asistent AP »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

In data de 06.03.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post ingrijitoare, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Medicina interna II;
- 3 posturi asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Obstetrica-Ginecologie.

Detalii »

Fisa post ingrijitoare Int II »
Dosare ingrijitoare Int II »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent OG »
Dosare asistenti OG »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

In data de 28.02.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post ingrijitoare, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Chirurgie generala;
- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Chirurgie generala;
- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul Cab. Ortopedie si traumatologie din Ambulatoriu;
- 1 post asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei ATI.

Detalii »

Fisa post ingrijitoare Chirurgie »
Dosare ingrijitoare Chirurgie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate finale »

Fisa post asistent Chirurgie »
Dosare asistent Chirurgie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent Cab. Ortopedie »
Dosare asistent Cab. Ortopedie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent ATI »
Dosare asistent ATI »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

In data de 23.02.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 1 post infirmiera, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Medicina interna I;
- 2 posturi asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Medicina interna I.

Detalii »

Fisa post infirmiera Int I »
Dosare infirmiera Int I »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent Int I »
Dosare asistenti Int I »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

In data de 22.02.2023 concurs pentru ocuparea a:

- 3 posturi asistent medical generalist cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Pediatrie;
- 2 posturi asistent medical specialitatea radiologie si imagistica medicala cu PL, grad profesional debutant, perioada nedeterminata, incadrul Laboratorului Radiologie si Imagistica medicala.

Detalii »
Fisa post asistent pediatrie »
Dosare asistenti pediatrie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Fisa post asistent radiologie »
Dosare asistenti radiologie »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba practica »
Rezultate finale »


SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de
DIRECTOR MEDICAL

Detalii »
Metodologie »
Bibliografie »
Teme cadru »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Detalii »
Metodologie »
Bibliografie »
Teme cadru »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Concurs pentru ocuparea a:
- un post cu norma intreaga medic specialist confirmat in specialitatea Radiologie-imagistica medicala, in cadrul Laboratorului Radiologie si imagistica medicala
- un post cu norma intreaga medic specialist confirmat in specialitatea Cardiologie, in cadrul sectiei Cardiologie;
- un post cu norma intreaga medic specialist confirmat in specialitatea Endocrinologie, in cadrul Cab. Endocrinologie din ambulatoriu;
- un post cu norma intreaga medic specialist confirmat in specialitatea Pediatrie, in cadrul sectiei Pediatrie;
- un post cu norma intreaga biolog debutant, in cadrul Laboratorului de analize medicale.

Detalii »
Selectie dosare medici »
Selectie dosare biolog »
Rezultate proba scrisa biolog »
Rezultate proba interviu biolog »
Rezultate finale biolog »

In data de 12.10.2022 concurs pentru ocuparea a:
- un post medic specialist, specialitate Endocrinologie, perioada nedeterminata

Detalii »
Rezultate finale »

In data de 13.10.2022 concurs pentru ocuparea a:
- un post medic specialist, specialitate Radiologie si imagistica medicala, perioada nedeterminata

Detalii »
Rezultate proba scrisa »
Rezultat contestatie »
Anunt proba practica »
Rezultate proba practica »
Rezultate finale »

In data de 11.07.2022 concurs pentru ocuparea a:
- un post sofer II, perioada nedeterminata, in cadrul unitatii

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

In data de 12.07.2022 concurs pentru ocuparea a:
- doua posturi infirmiera, perioada nedeterminata, in cadrul sectiei Chirurgie generala

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

In data de 13.07.2022 concurs pentru ocuparea a:
- un post asistent medical generalist, grad profesional debutant, cu PL, perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului de analize medicale

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

In data de 13.07.2022 concurs pentru ocuparea a:
- un post asistent medical generalist, grad profesional principal, cu PL, perioada nedeterminata, in cadrul Cab. Pneumologie din ambulatoriu

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

In data de 14.07.2022 concurs pentru ocuparea a:
- un post brancardier, perioada nedeterminata, in cadrul CPU

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

In data de 14.07.2022 concurs pentru ocuparea a:
- un post registrator medical, perioada nedeterminata, in cadrul CPU

Detalii »
Fisa post »
Selectie dosare »
Rezultate proba scrisa »
Rezultate proba interviu »
Rezultate finale »

Satisfactia angajatilor

Chestionar de satisfactie a angajatilor

Document »

Analiza chestionarelor de satisfactie a angajatilor

Document »

Regulamente

Art.1 (1) Spitalul Municipal Dorohoi este unitate cu personalitate juridica, in subordinea administratiei publice locale, spital general gradul IV conform OMS nr. 119/ 2010, iar in functie de modul de finantare, este spital finantat din venituri proprii practicand forma de spitalizare continua si de zi in calitate de furnizor de servicii medicale.

Detalii »

Art.1. Prezentul “Regulament Intern” al SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI are ca obiect principalele reglementari ce trebuie aplicate in unitate in ceea ce priveste:
a) drepturile si obligatiile unitatii si ale salariatilor;
b) normele generale de conduita profesionala a personalului;
c) reguli privind respctarea principiului nediscriminarii si a inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

Detalii »
Act aditional nr. 1 »

Art.1 Codul de conduita etica si profesionala a personalului din Spitalul Municipal Dorohoi, stabileste norme de conduita etica si profesionala si formuleaza principiile care trebuie respectate in relatia cu pacientii, apartinatorii, colegii, in vederea cresterii increderii prestigiului institutiei. Art.2 (1) Normele de conduita etica si profesionala prevazute de prezentul Cod, sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile ulterioare, indiferent de durata raporturilor de munca sau de locul in care este prestata munca.

Detalii »

Art.1 (1) Partile contractante, pe deplin egale si libere in negocierea acestui contract de munca la nivel de ramura de unitate se obliga sa respecte prevederile acestuia.
(2) La incheierea contractului colectiv de munca s-a avut in vedere legislatia in vigoare.
(3) Prezentul contract colectiv de munca reprezinta izvor de drept.
(4) In sensul prezentului contract, termenul patron desemneaza pe cel care angajeaza, denumit in continuare angajator.
(5) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical si libertatea de opinie a fiecarui salariat, in conformitate cu legislatia interna si in concordanta cu conventiile internationale pe care Romania le-a ratificat.

Detalii »

Planul de actiune in cadrul spitalului cu paturi pentru organizarea activitatii in cazul unei situatii de catastrofa, accident de munca, epidemii sau pandemii in conditiile afluxului masiv si brutal al victimelor.

Detalii »

Avand in vedere prevederile:
Ordonantei de urgenta nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta;
Legii nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta

Detalii »