Fisier audio dedicat pacientilor cu deficiente de vedereCriterii de prioritizare

Internarea pacientilor se face fara discriminari legate de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, conditii sociale, optiuni politice sau antipatii personale.

Criterii de prioritizare la internare

 1. Obligativitatea internarii urgentelor prin serviciul de garda
 2. Pacientii cu afectiuni cronice se interneaza conform listelor de asteptare existente, in limita contractului cu CAS Botosani
 3. Pacientii cu afectiuni care nu necesita supraveghere mai mare de 12 ore beneficiaza de spitalizare de zi in limita contractului cu CAS Botosani, in functie de domiciliul pacientului si de durata de spitalizare

Criteriile de prioritizare a internarilor pentru pacientii inscrisi pe listele de asteptare

 1. Unele afectiuni cu caracter de urgente medicale ce pot fi tratate in cadrul spitalului nostru, cu personalul si aparatura din dotarea acestuia
 2. Afectiuni cronice acutizate
 3. Afectiuni medicale decompensate

Criteriile de prioritizare la servicii medicale in ambulatoriu

 1. Urgente medico-chirurgicale
 2. Gravide
 3. Sugari

Criterii de internare

 • Nasterea
 • Urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua
 • Boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare
 • Bolnavi aflati sub incidenta art. 109, art. 110, art. 124 si art. 125 din Codul penal si in cazurile dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor spital
 • Diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu sau spitalizare de zi

Conditii de internare

 • Copii 1 - 7 ani copie certificat de nastere
  7 - 18 ani adeverinta elev si bilet de trimitere M.F.
  18 - 26 ani adeverinta student si bilet de trimitere M.F.
 • Cardul de sanatate sau adeverinta inlocuitoare a acestuia
 • Salariati - adeverinta de salariat cu specificatia nr. O.P. si data la care s-a efectuat ultimul virament la Fondul Asigurarilor de Sanatate
 • Pensionari - ultimul cupon de pensie
 • Someri - ultimul cupon de somaj sau copie dupa carnetul de somaj vizat la zi
 • Beneficiarii de ajutor de somaj - adeverinta cu specificatia nr. O.P. si data la care s-a efectuat plata la Fondul Asigurarilor de Sanatate
 • Persoanele peste 14 ani vor prezenta actul de identitate la internare

La internarea in spital este bine sa aveti asupra dumneavoastra investigatiile recent efectuate, precum si biletele de externare in cazul in care suferiti de afectiuni cronice.

Daca luati medicamente este bine sa le aveti asupra dumneavoastra pentru informarea cadrelor medicale.

Informati medicii si asistentii despre toate alergiile de care suferiti!
NU aduceti in spital obiecte de valoare!

Conditii de externare

Document »

Externarea pacientilor
Se va face de catre medicul curant sau medicul de garda in momentul in care acesta considera oportun, pe baza examenului clinic, investigaliilor si a urmaririi evolutiei pacientului pe parcursul interarii.
Programarea pentru externare
Zilnic, dupa efectuarea vizitei si evaluarea cazurilor internate, medicul curant estimeaza care dintre pacientii pe care ii are in ingrijire pot fi propusi pentru externare in ziua urmatoare.
In cazul in care pacientul necesita asistenta la externare se va informa apartinatorul cu 48 de ore inainte de data propusa pentru externare.
Programarea si comunicarea externarii se realizeaza cu cel putin 12 ore inainte de externare.
Data externarii va fi comunicata pacientului si/sau apartinatorilor acestora (la numarul de telefon din FOCG) in cazul minorilor sau a persoanelor cu dificultali de comunicare si intelegere cu o zi anterioara externarii (24 h) sau cel tarziu, in dimineata zilei externarii. Apartinatorii pacientilor care necesita insotire la externare sunt anuntati cu minim 48 h inainte cu privire la externarea pacientilor.
Pentru pacientii cu nevoi speciale, la cerere, externarea se poate face cu masina spitalului.
Pacientul sau apartinatorii acestora in cazul minorilor sau a persoanelor cu dificultati de comunicare si intelegere, vor primi bilet de externare/scrisoare medicala care va contine datele de indentificare ale pacientului, conform foii de observatie si a actelor de identitate prezentate de pacient, rezumatul foii de observatie respectiv datele clinice, investigatiile, consulturile interdisciplinare, tratamentul primit, evolutia sub tratament si recomandarile privind dieta, igiena, tratamentul la domiciliu, controalele periodice si cele pentru alte afectiuni prin medicul de familie sau medici de diverse specialitati, masuri profilactice corespunzator varstei si starii de sanatate ale pacientului, conform aprecierii medicului curant.
Externarea pacientilor la cerere contrar avizului medical - se va face de catre medicul curant sau medicul de garda, la cererea expresa a pacientului sau apartinatorilor acestora pentru pacientii minori sau care sunt in imposibilitate de a lua decizii.
Transferul pacientilor va fi decis de medicul curant cu acordul medicului sef de sectie sau de catre medicul de garda conform aprecierii medicale ale acestora in scopul favorizarii accesului pacientului la serviciile medicale corespunzator afectiunii sau afectiunilor sale in ordinea prioritatii acestora. Transportul pacientilor se va face cu Ambulantele teritoriale unde va fi transferat pacientul.
Asistentul medical va avea grija ca pacientul sa-si primeasca lucrurile personale de la magazia spitalului si sa aiba o imbracaminte corespuzatoare anotimpului. Va aprofunda cu pacientul indicatiile primite de la medic si cuprinse in scrisoarea medicala.
Brancardierul sau infirmiera va conduce pacientul la iesire unde il lasa in grija apartinatorilor.

Drepturile pacientilor

Legea nr. 46 din 21.01.2003, legea drepturilor pacientului

Dreptul la informare asupra asistentei medicale:

 • pacientii au dreptul de a fi informati asupra serviciilor si metodelor terapeutice de care au nevoie si de posibilitatile spitalului de a le oferi;
 • au dreptul la adresabilitate libera la asistenta medicala, conform prevederilor legale;
 • pacientii au dreptul de a cunoaste identitatea, statutul profesional si calificarea celor care asigura servicii de sanatate;
 • pacientii au dreptul de a fi informati asupra facilitatilor de care dispune spitalul pentru asistenta personala, siguranta si confortul sau

Dreptul la ingrijire, ce include:

 • pacientii au dreptul la ingrijirea sanatatii la cel mai inalt standard, indiferent de statut social, varsta, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
 • respectarea perceptiilor in privinta bolii, ingrijirii si tratamentului;
 • posibilitatea de a lua decizii referitoare la ingrijirea lor in cunostinta de cauza, impreuna cu personalul medical;
 • au dreptul de a avea in apropiere si de a participa la ingrijirea lor un apartinator (o ruda sau o persoana apropiata) pe durata spitalizarii;

Dreptul de acces la informatiile de natura medicala legate de persoana lor prin intermediul persoanelor din echipa medicala si al biletului de externare:

 • dreptul de a fi informati in legatura cu starea sanatatii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul si prognoza afectiunii;
 • informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-o maniera adecvata capacitatii lui de intelegere; in cazul cetatenilor straini, acestia au dreptul de a primi informatii intr-o limba oficiala sau prin intermediul unui traducator daca nu cunosc o limba oficiala;
 • au dreptul de a exprima liber opiniile cu privire la ingrijirile acordate in spital;

Dreptul la intimitatea si confidentialitatea tuturor informatiilor personale si medicale:

 • informatiile medicale si identitatea pacientului sunt accesibile numai persoanelor care il ingrijesc in mod nemijlocit;
 • informatiile confidentiale sunt divulgate cu consimtamantul expres al pacientului sau in cazul cercetarilor penale;

Dreptul de a fi informat cu privire la relatia pacient - spital:

 • informarea pacientului cu privire la reglementarile legale, inclusiv asupra tarifelor practicate pentru servicii;
 • au dreptul sa le fie respectate credintele, convingerile morale, culturale si religioase;
 • au dreptul sa fie tratati cu atentie, consideratie si profesionalism.

Alte drepturi:

 • de a li se examina si rezolva plangerile intr-o maniera justa, eficienta, prompta si de a fi informati asupra rezultatului;
 • de a fi vizitati cu conditia respectarii programului de vizita stabilit de conducerea spitalului si de fiecare sectie in functie de specificul sau; pentru pacientii transportabili exista sala de vizita;
 • de a primi la cerere servicii religioase;
 • de a fi informati si de a lua decizii referitoare la efectuarea unor activitati de cercetare/invatamant care ii implica;
 • cand este necesara o interventie medicala de urgenta, iar pacientiisunt incapabili sa-si exprime vointa, consimtamantul poate fi presupus daca nu exista elemente exprimate anterior de pacient, care sa ateste refuzul consimtamantului;
 • in cazul pacientilor fara discernamant, consimtamantul este exprimat in scris de apartinatorul sau reprezentantul legal;
 • bolnavii care necesita investigatii sau consultatii suplimentare pot beneficia de aceste servicii;

Comisia de etica urmareste respectarea drepturilor pacientilor in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Obligatiile pacientilor

 • de a respecta regulamentul de ordine interioara al spitalului si al sectiei;
 • de a folosi cu grija bunurile ce ii sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil;
 • de a nu fuma in incinta spitalului;
 • de a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in spital;
 • de a informa personalul medical, cu privire la orice manifestare sau reactie la tratamentul sau medicamentele prescrise;
 • de a purta echipamentul de spital si de a nu parasi incinta spitalului in aceasta tinuta;
 • de a respecta regimul alimentar indicat de medic;
 • de a nu solicita efectuarea unor investigatii medicale care nu sunt necesare;
 • de a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfasurarea activitatii medicale;
 • de a pastra curatenia in saloane, sala de mese, coridoare;
 • de a avea o igiena corporala adecvata;
 • de a respecta unitatea sanitara, personalul medical si de ingrijire, precum si pe ceilalti pacienti;
 • este interzisa circulatia pacientilor in alte sectii decat cele in care sunt internati, cu exceptia cazurilor care necesita investigatii;
 • introducerea in institutie de aparatura audio-vizuala este posibila numai cu acordul medicului sef de sectie.

Drepturile asiguratilor

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia, cu exceptia situatiilor prevazute in Contractul-cadru;
 • sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 • sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile impuse de contractul-cadru;
 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 • sa beneficieze de dispozitive medicale;
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 • dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor

 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii;
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

Noutati

 • Nota de informare

  intocmita la recomandarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, referitoare la incidentul de securitate din data de 18.06.2019.

  Document »


  Comunicat de presa

  24.05.2019 referitor la alocarea de fonduri de catre Ministerul Sanatatii

  Intra »

 • Informatii

  privind recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce si stilul sanatos de viata al acestuia

  Detalii »

 • Portal spital

  PROGRAMARI ONLINE
  Vizualizare rezultate analize medicale efectuate si alte detalii medicale.

  Intra »

 • Donare de sange

  Nu trebuie sa fii doctor ca sa salvezi o viata! Doneaza sange!

  Spitalul Municipal Dorohoi organizeaza donare de sange la sediul unitatii in zilele de 05 si 19 martie 2020.

 • Asociatia
  "Sanatatea dorohoienilor"

  Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.). Practic in acest fel dumneavoastra transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul pe venit. Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta.

  Detalii »