Accesul mass-media pe teritoriul Spitalului Municipal Dorohoi

Procedura operationala PO 100 05 Relatia spitalului cu mass-media »

 • Delegatii mass-media au obligatia de a se prezenta la poarta institutiei pentru identificare. Agentul de paza al spitalului va solicita cartea de identitate a reprezentantilor mass-media, ordinul de serviciu/legitimatia de serviciu.

 • Paznicul (agentul de paza) va nota in "Registrul vizitatori" informatiile prevazute in rubricile acestuia si va pune la dispozitia delegatilor "Regulile privind accesul reprezentantilor mass-media pe teritoriul spitalului". Paznicul (agentul de paza) spitalului va anunta RMM (purtatorul de cuvant) de prezenta reprezentantilor mass-media pe teritoriul spitalului. Nu va permite intrarea acestora in cadrul spitalului pana cand nu vor fi insotiti de catre RMM.

 • Reprezentantii mass-media vor avea acces nelimitat in urmatoarele situatii:
  -cand insotesc o delegatie oficiala (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;
  - sunt insotiti de manager si/sau ceilalti directori din Comitetul Director al spitalului.

 • Acordarea interviurilor in cadrul spitalului
  Interviurile in cadrul spitalului vor fi acordate numai de catre RMM (purtatorul de cuvant) cu respectarea urmatoarelor reguli:
  a) privind drepturile copilului:
  -nu vor fi divulgate informatii cu privire la copiii sub 16 ani aflati sub tratament, decat cu acordul in scris al apartinatorilor (rude de gradul I);
  - informatiile puse la dispozitia mass-media in cadrul interviului vor tine cont de dreptul la protejarea imaginii publice si a vietii intime, private si familiale ale copilului in cauza;
  - nu vor fi facute publice informatii cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea copilului in varsta de pana la 14 ani in situatia in care acesta a fost victima unui abuz sexual, abuz fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infractiuni sau martor la savarsirea acestora. Informatii cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sanatate vor fi facute publice numai cu acordul scris al parintilor, al persoanei in grija careia se afla copilul sau a unui reprezentant legal.
  - nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnica, nationalitatea, rasa sau religia copilului precum si un eventual handicap al acestuia.
  b) privind demnitatea umana si drepturile pacientilor:
  - declaratiile referitoare la o persoana se vor face respectand drepturile si libertatile fundamentale ale omului;
  - informatiile cu privire la o persoana retinuta pentru cercetari, arestate sau aflate in detentie se vor pune la dispozitia mass-media numai cu acordul scris al persoanei;
  - nu va fi dezvaluita in niciun fel identitatea unei persoane victima a unei infractiuni privitoare la viata sexuala cu exceptia cazului in care persoana a dat acod scris;
  - nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnica, nationalitatea, rasa sau religia unei persoane precum si un eventual handicap al acestuia;
  - informatii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sanatate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispozitia reprezentantilor mass-media numai cu acordul persoanei, sau in cazul unei persoane fara discernamant ori decedata, cu acordul familiei sau apartinatorilor.

 • RMM (purtatorul de cuvant) va insoti reprezentantii mass-media in cazul in care acestia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai dupa ce pacientul va da acordul in scris cu privire la intervievarea sa.

 • Acordurile in scris vis-a-vis de oferirea informatiilor cu privire la starea de sanatate, medicamentatie, tratament, conditie fizica, etc., sau cu privire la luarea unor interviuri sub forma de inregistrare audio/video sau fotografie, se vor da pe formular "Consimtamant scris al pacientului".

 • Formular Consimtamant scris al pacientului sau apartinatorilor privind datele personale Descarca »
 • RMM va avea grija ca deplasarea reprezentantilor mass-media in incinta spitalului sa se faca numai cu ecuson si halat corespunzator.

 • RMM va interzice cu desavarsire accesul reprezentantilor mass-media in compartimentele de A.T.I.

 • Nerespectarea de catre purtatorul de cuvant a confidentialitatii datelor despre un pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a prevederilor acestei proceduri atrage dupa sine sanctionarea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale

 • Purtatorul de cuvant nu va fi tras la raspundere in cazul unor filmari cu camera ascunsa sau a unor interviuri inregistrate cu echipamente audio ascunse de catre reprezentantii mass-media.

Reclamatii privind accesul mass-media pe teritoriul spitalului

 • Reclamatii privind divulgarea unor informatii referitoare la un pacient (adult sau copil) fara acordul in scris al acestuia.

 • In cazul divulgarii de catre purtatorul de cuvant al spitalului a unor informatii cu privire la clauzele mentionate, fara acordul scris al persoanei, atrage dupa sine sanctionarea disciplinara.

 • In cazul solicitarii unor daune morale sau materiale de catre un pacient in privinta caruia s-au divulgat informatii de orice natura fara acordul scris al acestuia vor fi suportate de catre purtatorul de cuvant.

 • Reclamatii cu privire la divulgarea unor informatii sau imagini in legatura cu un pacient fara acordul scris al acestuia, obtinute de reprezentantii mass-media cu echipamente audio/video ascunse

 • In cazul unor astfel de sesizari pe baza inregistrarilor/imaginilor audio/video puse la dispozitie de pacientul reclamant si cu ajutorul acestuia se va identifica ziua si ora la care inregistrarile au fost facute. Din "Registrul vizitatori", aflat la portar (agentul de paza), pe baza datei si orei la care s-a constatat ca a fost efectuata inregistrarea, se vor identifica reprezentantii mass-media care se fac raspunzatori de situatia creata.

 • Masuri luate:
  - Se va aduce la cunostinta in scris angajatorului reprezentantilor mass-media ce se fac vinovati, fapta respectiva si se vor solicita in scris masurile care au fost luate impotriva reprezentantilor mass-media reclamati;
  - Se va interzice pe viitor accesul reprezentantilor mass-media vinovati de situatia creata pe teritoriul spitalului;
  - Se vor aduce la cunostinta pacientului reclamant masurile luate cu mentiunea ca spitalul este absolvit de orice vina pentru inregistrari audio/video efectuate cu camera ascunsa.

Comunicarea cu reprezentantii mass-media in situatii speciale

 • Comunicarea cu presa se poate baza pe mai multe tehnici si strategii de comunicare: organizarea unor conferinte de presa; organizarea informarilor de presa ori de cate ori este necesar sprijinirea jurnalistilor in obtinerea interviurilor cu experti; facilitarea obtinerii de catre jurnalisti a unor materiale publicate in scopul documentarii prin insotirea acestora in vizitele de documentare pe teren.

 • Organizarea conferintelor de presa:
  - In cazuri speciale, la intrebarile mass-media pot raspunde in prezenta purtatorului de cuvant si experti, specialisti in functie de complexitatea cazului sau reprezentanti ai Comandamentului de Criza al Spitalului (CCS).
  - Raspunsurile trebuie sa fie scurte si precise, nu mai mult de doua minute, pe cat posibil ar trebui repetate raspunsurile la intrebarile anticipate.
  - Participantii trebuie sa se comporte ca si cand microfoanele sunt deschise tot timpul, la fel si camerele de luat vederi.
  - Desemnarea expertilor, specialistilor se va face pentru fiecare incident de catre managerul spitalului sau Comandamentul de Criza al Spitalului.
  - Se va aloca un spatiu corespunzator (de preferinta in interiorul unei cladiri).
  - Purtatorul de cuvant trebuie sa atinga mai multe scopuri si sa fie capabil sa raspunda la multe tipuri de intrebari. Cele mai dese ar fi: care este urgenta si cat de severa este (cine, ce, unde, cand, de ce, cum), care este riscul pentru sanatate si siguranta pentru persoane si comunitati.

Purtatorul de cuvant al Spitalului Municipal Dorohoi

 • Purtatorul de cuvant desemnat este Dr. Andries Valerian, manager al Spitalului Municipal Dorohoi.
  Telefon:0745385753

 • Va transmite periodic comunicate de presa dupa ce au fost aprobate de catre manager sau Comandamentul de Criza al Spitalului. Aceste comunicate vor avea un format standard si vor fi arhivate.

 • Va anunta din timp conferintele de presa care vor fi sustinute de catre reprezentanti ai Comandamentului de Criza al Spitalului.

 • Toate informatiile vor fi transmise reprezentantilor mass-media doar dupa validarea de catre manager sau Comandamentul de Criza al Spitalului.

Lista documentelor de interes public

Denumire Link
Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea spitalului www.spitaldorohoi.ro/legislatie.html
Structura organizatorica a spitalului www.spitaldorohoi.ro/organizare.html
Datele de contact ale institutiei, respectiv sediul, numerele de telefon si fax, adresa de e-mail www.spitaldorohoi.ro/contact.html
Gradul, numele si prenumele persoanelor din conducerea spitalului www.spitaldorohoi.ro/conducerea.html
Regulamentul de Organizare si Functionare www.spitaldorohoi.ro/organizare.html
Regulamentul de Ordine Interioara www.spitaldorohoi.ro/organizare.html
Declaratii de avere si de interese in conditiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare www.spitaldorohoi.ro/declaratii.html
Anunturile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului, precum si conditiile de participare si cerintele specifice www.spitaldorohoi.ro/anunturi.html
Bugetul de venituri si cheltuieli www.spitaldorohoi.ro/declaratii.html
Bilantul contabil www.spitaldorohoi.ro/bilant.html
Informatii privind derularea procedurilor de achizitii publice, planul anual al achizitiilor publice de la nivelul spitalului www.spitaldorohoi.ro/achizitii.html
Programele si strategiile proprii www.spitaldorohoi.ro/strategii.html
Contractul colectiv de munca la nivelul spitalului www.spitaldorohoi.ro/organizare.html

Purtator de cuvant

Manager
Dr. Andries Valerian
telefon 0745385753

 • Model/formular-tip cerere de informatii de interes public in baza Legii nr. 544/2001

  Descarca »

Noutati

 • COMUNICAT DE PRESA

  Astazi, 18 septembrie 2023, reincepem activitatea medicala in Ambulatoriul de specialitate.
  Proiectul de reabilitare in valoare de 17 mil. lei s-a realizat cu succes in parteneriat cu Primaria Dorohoi. In continuare, Spitalul Municipal Dorohoi in colaborare cu Primaria Dorohoi va derula un proiect in valoare de 3 mil. euro pentru dotarea cabinetelor, serviciilor si laboratoarelor cu aparatura moderna si anume: aparat Rx, mamograf, osteodensitometru, colonoscop, 11 ecografe, 17 echipamente pentru laboratorul de analize medicale, 7 echipamente BFT, 3 echipamente dermatologie, 1 rezectoscop, 17 echipamente pentru cabinetele din ramura chirurgicala, 25 echipamente pentru cabinetele din ramura medicala.
  Acest proiect finalizat acum se adauga celor realizate integral in ultimii 3 ani:
  - Cladire noua casa scarii chirurgie;
  - Construire lift exterior Sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi;
  - Reabilitare centrala termica (instalatie noua gaz si cazane noi).
  Spitalul Municipal Dorohoi are in derulare in acest moment urmatoarele proiecte:
  1. Eficientizarea energetica a cladirilor Sectie Materno-Infantil si Bloc Alimentar - spalatorie, din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi
  2. Proiect POIM Dotarea Spitalului Municipal Dorohoi cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2
  3. Proiect POIM Cresterea sigurantei pacientilor in cladirile sectiei chirurgie si sectiei interne in cadrul Spitalului Municipal Dorohoi (fluide medicale)
  4. PNRR Imbunatatirea serviciilor medicale ale Spitalului Municipal Dorohoi prin dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale
  5. Cresterea capacitatii de asistenta medicala a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi
  6. PNRR Planning - Dotarea cabinetului de planificare familiala din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi
  7. PNRR Digitalizarea Spitalului Municipal Dorohoi
  8. POS construire pavilion Psihiatrie si reabilitare pavilion Administrativ
  Toate aceste proiecte coroborate cu angajarea de medici in specialitatile deficitare (gastroenterologie, oncologie, oftalmologie, radiologie, ATI, pediatrie, cardiologie, neurologie, medicina interna), vor contribui la cresterea calitatii actului medical pentru toti cetatenii municipiului Dorohoi si ai UAT-urilor arondate.
  Le multumesc tuturor colegilor din spital pentru efortul depus si fac apel la toti cetatenii sa se adreseze cu incredere corpului medical din spitalul nostru care este foarte bine pregatit si beneficiaza de aparatura medicala moderna.
  Manager,
  Dr. Andries Valerian

  INFORMATII COVID


  MEDICI NOI

  Echipei medicale a Spitalului Municipal Dorohoi i s-au alaturat inca patru medici specialisti:
  - Dr. Afloroaei Andreia, medic specialist ATI;
  - Dr. Caeru Alina Teodora, medic specialist ORL;
  - Dr. Slabu Teodor Alexandru, medic specialist Cardiologie;
  - Dr. Cercel Sebastian Ciprian, medic specialist Ortopedie si traumatologie.
  Suntem foarte incantati sa le uram bun venit ca noi membri ai unitatii noastre. Credem cu tarie ca abilitatile si cunostintele lor ne vor ajuta sa atingem ceea ce ne propunem si asteptam cu nerabdare sa lucram impreuna, dupa confirmarea ca medici specialisti si obtinerea codurilor de parafa.
  Preocuparea continua a Comitetului Director este de a completa echipa cu medici in specialitati noi si deficitare: Gastroenterologie, Oncologie, etc.
  Le uram noilor colegi mult succes!


  SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI ESTE IN PLIN PROCES DE REABILITARE SI DEZVOLTARE

  Se deruleaza proiecte de importanta majora dintre care unele sunt in curs de dezvoltare, unele intr-un stadiu foarte avansat, altele care trebuie sa inceapa.

  ''Am primit sapte incubatoare performante de la Ministerul Sanatatii, total investitii 478.000 lei, cu sprijinul Primariei Dorohoi. Din aceste 7 incubatore, 2 sunt foarte performante si sunt si incubatore pentru transport, ceea ce ne ajuta mult in cazul unui nou-nascut cu probleme.''

  Manager Dr. Andries Valerian

  REABILITARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE

  In luna august 2021 au inceput efectiv lucrarile de reabilitare a ambulatoriului, proiect in valoare de 2.200.000 euro, finantat din fonduri europene, POR, axa prioritara 8, cofinantare Primaria Municipiului Dorohoi. Toate cabinetele au fost mutate in cadrul celorlalte pavilioane, dupa cum urmeaza:
  - pavilion Chirurgie, cabinetele: Chirurgie generala, Otorinolaringologie (ORL), Ortopedie-traumatologie, Urologie, Oftalmologie, Laborator Analize medicale (recoltari);
  - pavilion Interne, cabinetele: Pneumologie, Diabet, nutritie si boli metabolice, Neurologie, Nefrologie, Medicina interna, Endocrinologie, Reumatologie, Cardiologie, Dermatovenerologie, Explorari functionale, Psiholog, Asistent social;
  - pavilion Materno-infantil, cabinetele: Boli infectioase, Pediatrie, Obstetrica-ginecologie, Farmacie cu circuit inchis;
  - pavilion Psihiatrie, cabinetul Psihiatrie.


  CONSTRUCTIE SCARA CHIRURGIE

  Lucrarile la scara pentru evacuarea pacientilor imobilizati la pat, in caz de nevoie, s-au finalizat. Costul investitiei a fost de 667.000 lei, bani suportati de Primaria Dorohoi si Consiliul Local.


  REABILITARE PAVILION MATERNO-INFANTIL

  In toamna anului 2021 au inceput si lucrarile de reabilitare termica a acestui pavilion cu fonduri europene, POR axa prioritara 3, proiect in valoare de 7.100.000 euro.
  Deocamdata s-au finalizat lucrarile la blocul alimentar care a fost dotat cu o linie de bucatarie profesionala in valoare de 95.000 lei.


  CONSTRUCTIE LIFT PAVILION INTERNE

  Va fi construit un lift pentru facilitarea transportului pacientilor in acest pavilion. Este foarte dificil de transportat bolnavii pe scari, pana la etajul doi, fapt pentru care proiectul este unul extrem de util. Valoarea proiectului este de 590.000 lei, finantat cu sprijinul Primariei Dorohoi. Constructia se afla in derulare.


  CONSOLIDARE PAVILION PSIHIATRIE

  Se analizeaza necesitatea unor lucrari de consolidare a constructiei sau daca trebuie demolata si construita o alta cladire. Indiferent de solutia tehnica care se va gasi, fie cladirea va fi consolidata din fonduri europene, fie se vor obtine bani prin CNI pentru constructia unei cladiri noi, este un castig pentru spital.


  DOTAREA SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI CU ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU GESTIONAREA CRIZEI SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2

  Sursa de finantare este din fonduri europene - POIM, proiect in valoare de 14.493.958 lei, termen de finalizare: 31.12.2023. Implica aparatura de ultima generatie in valoare de 13.709.000 lei: CT, RMN, ecografe, electrocardiografe si altele pentru toate specialitatile spitalului. Ele sunt deja in etapa de licitatie si vor fi aduse odata cu finalizarea proiectelor de reparatii capitale ale cladirilor in care vor fi instalate.
  Toate cabinetele din ambulatoriu vor fi dotate cu aparatura moderna la cererea medicilor specialisti care isi desfasoara activitatea in aceste cabinete.


  PROIECT GAZE SI FLUIDE MEDICALE

  Acest proiect implica suplimentarea si reabilitarea instalatiei de oxigen si fluide medicale prin racordarea la oxigen a tuturor paturilor din pavilioanele Interne si Chirurgie. Sursa de finantare este din fonduri europene - POIM, proiect in valoare de aproximativ 10.000.000 lei.


  PNRR DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICESTI PUBLICE, ECHIPAMENTE SI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECTII NOSOCOMIALE.

  Acest proiect urmareste prevenirea infectiilor nosocomiale din spital care implica aparatura si instalatii care sa scada numarul de infectii intraspitalicesti aparute la pacienti cu ocazia internarii. Se va construi o statie noua de sterilizare cu aparatura moderna pentru sterilizarea intregului spital. Proiectul este in curs de depunere.


  Se intentioneaza accesarea de noi proiecte europene de modernizare a spitalului, cum ar fi un proiect de digitalizare prin achizitionarea de calculatoare, retea de telemedicina.
  Strategia conducerii urmareste:
  - atragerea de personal medical calificat, in vederea implementarii unui act medical caracterizat prin profesionalism si siguranta ce corespund reglementarilor;
  - extinderea si orientarea permanenta spre introducerea de servicii medicale noi;
  - existenta unor conditii exceptionale de spitalizare si tratament pentru pacienti;
  - utilizarea de echipamente de inalta tehnologie;
  - buna pregatire profesionala a personalului atat a celui medical, cat si a celui auxiliar, prin participarea continua la programe de pregatire si formare profesionala.
  In anul 2023, la Spitalul Municipal Dorohoi vor veni 9 medici noi in sepcialitatile: Cardiologie, Chirurgie generala, ORL, Ortopedie si Traumatologie, ATI, Obstetrica-Ginecologie, Pediatrie, Psihiatrie pediatrica si Gastroenterologie.

  Conducerea Spitalului Municipal Dorohoi multumeste pentru colaborare si implicare Primariei Municipiului Dorohoi, Consiliului Local, domnului Primar Dorin Alexandrescu si intregului personal medical si nemedical al institutiei.
  Prin toate aceste proiect de dezvoltare, atat pe partea de constructii si reabilitare, cat si in ceea ce priveste dotarile, Spitalul Municipal Dorohoi va avea o noua infatisare, actul medical se va realiza la un alt nivel, siguranta si tratarea pacientului imbunatatindu-se substantial.  ANUNT LICITATIE 05.05.2021

  inchirieri spatii (domeniul public)

  Document »
  Nota de informare

  intocmita la recomandarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, referitoare la incidentul de securitate din data de 18.06.2019.

  Document »


  Comunicat de presa

  24.05.2019 referitor la alocarea de fonduri de catre Ministerul Sanatatii

  Document »

 • Informatii

  privind recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce si stilul sanatos de viata al acestuia

  Detalii »

 • Portal spital

  PROGRAMARI ONLINE
  Vizualizare rezultate analize medicale efectuate si alte detalii medicale.

  Intra »

 • Donare de sange

  Nu trebuie sa fii doctor ca sa salvezi o viata! Doneaza sange!

  Spitalul Municipal Dorohoi, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Botosani, organizeaza donare de sange la sediul unitatii in data de 22 iunie 2023.
  Va asteptam cu speranta si mult interes in salvarea pacientilor nostri!

 • Asociatia
  "Sanatatea dorohoienilor"

  Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.). Practic in acest fel dumneavoastra transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul pe venit. Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta.

  Detalii »