Raport de analiza a situatiilor financiare incheiat la 30.06.2019

Document 1»
Document 2»
Document 3»

Raport de analiza a situatiilor financiare incheiat la 31.03.2019

Document »

Nr. crt.

A
Denumirea indicatorilor


B
Cod rand

C
Sold la inceputul anului (lei)
1
Sold la sfarsitul perioadei (lei)
2
1 Active 01 X X
2 Active necurente 02 X X
3 Active fixe necorporale 03 23200 20800
4 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 04 2980159 2832808
5 Terenuri si cladiri 05 26003 26003
6 Alte active nefinanciare 06
7 Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an 07
8 Titluri de participare 08
9 Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an, din care: 09 48120 48120
10 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an 10
11 Total active necurente 15 3077482 2927731
12 Active curente 18 X
13 Stocuri 19 3030716 2704814
14 Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an 20 X
15 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 21 1420211 1606832
16 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent 21.1
17 Creante comerciale si avansuri 22 1420211 1606832
18 Avansuri acordate 22.1
19 Creante bugetare 23 124098 279755
20 Creantele bugetului general consolidat 24
21 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget 25
22 Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori 26
23 Imprumuturi pe termen scurt acordate 27
24 Total creante curente 30 1544309 1886587
25 Investitii pe termen scurt 31
26 Conturi la trezorerii si institutii de credit: 32 X
27 Conturi la trezorerie, casa in lei 33 723935 781690
28 Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie 33.1 161 139
29 Depozite 34 X
30 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta 35 43400 44225
31 Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie 35.1
32 Depozite 36 X
33 Total disponibilitati si alte valori 40 767496 826054
34 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 41
35 Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie 41.1
36 Cheltuieli in avans 42
37 Total active curente 45 5342521 5417455
38 Total active 46 8420003 8345186
39 Datorii 50 X
40 Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 51 X
41 Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 52
42 Datorii comerciale 53
43 Imprumuturi pe termen lung 54
44 Provizioane 55 392756 392756
45 Total datorii necurente 58 392756 392756
46 Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 59 X
47 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari 60 984184 880076
48 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent 60.1
49 Datorii comerciale si avansuri 61 984184 880076
50 Avansuri primite 61.1
51 Datorii catre bugete, din care: 62 1366304 1411975
52 Datoriile institutiilor publice catre bugete 63 X
53 Contributii sociale 63.1 1147288 1183107
54 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile 64
55 Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale, din care: 65
56 Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori 66
57 Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 70 0
58 Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent 71
59 Salariile angajatilor 72 1866415 1933118
60 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse), din care: 73 0
61 Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 X
62 Venituri in avans 74
63 Provizioane 75
64 Total datorii curente 78 4216903 4225169
65 Total datorii 79 4609659 4617925
66 Active nete = Total active - Total datorii = Capitaluri proprii 80 3810344 3727261
67 Capitaluri proprii 83 X
68 Rezerve, fonduri 84 306542 306542
69 Rezultatul reportat - sold creditor 85 5422847 3503802
70 Rezultatul reportat - sold debitor 86
71 Rezultatul patrimonial al exercitiului - sold creditor 87
72 Rezultatul patrimonial al exercitiului - sold debitor 88 1919045 83083
73 Total capitaluri proprii 90 3810344 3727261

Noutati

 • Nota de informare

  intocmita la recomandarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, referitoare la incidentul de securitate din data de 18.06.2019.

  Document »


  Comunicat de presa

  24.05.2019 referitor la alocarea de fonduri de catre Ministerul Sanatatii

  Intra »

 • Informatii

  privind recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce si stilul sanatos de viata al acestuia

  Detalii »

 • Portal spital

  PROGRAMARI ONLINE
  Vizualizare rezultate analize medicale efectuate si alte detalii medicale.

  Intra »

 • Donare de sange

  Nu trebuie sa fii doctor ca sa salvezi o viata! Doneaza sange!

  Spitalul Municipal Dorohoi organizeaza donare de sange la sediul unitatii in zilele de 05 si 19 martie 2020.

 • Asociatia
  "Sanatatea dorohoienilor"

  Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.). Practic in acest fel dumneavoastra transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul pe venit. Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta.

  Detalii »